26. mail toimus Roosna-Allikul esimene Leader-tegevusgruppide ümarlaud, kus osales 26st Eestimaa kohalikust tegevusgrupist 20.

Ümarlauas osalenud kinnitasid üksmeelselt vajadust Leader-liikumise edasiviimiseks pikemale perioodile kui 2013.a. ning jätkata arutelusid tegevusgruppide üleste probleemide väljaselgitamiseks, seisukohtade väljatöötamiseks ja ühiste koostöövormide leidmiseks vajalike ametkondadega ja ka riigivõimu struktuuridega. Mõttevahetuse tulemuste koondamiseks ja arutelude jätkamiseks moodustati 7-liikmeline töögrupp.
 
Järgmine ümarlaud plaanitakse kokku kutsuda selle aasta augustikuus.

Edasiselt on kavas ümarlaudade korraldamise tulemusena moodustada Leader-tegevusgruppide Eesti Esindusorganisatsioon, millega jõuda ühiste probleemide tõstatamisega otse Brüsselisse.
 
Täiendavat infot saab Anneli Viitkinilt MTÜ Võrumaa Partnerluskogust, e-posti aadressil anneli@voruleader.eevõi mob. 50 266 32.

Infot Leader-programmi käivitamise ja rakendamise kohta Eestis leiab Maamajanduse Infokeskuse koduleheküljelt: www.maainfo.ee/leader