Tutvu iga meetme taotlemistingimustega lähemalt siin

02.-16. oktoober oli avatud 2 toetusmeedet:

Meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine”
Meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine”

Projektitaotlusi saavad esitada:

Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas asuvad omavalitsused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Äriühing või mittetulundusühing võib olla registreeritud ka väljaspool piirkonda, kui taotletava projekti sihtgrupiks on Põlvamaa Partnerluskogu piirkonna elanikud.

MTÜ, SA, KOV-i toetusmäär on kuni 85% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.

Ettevõtjate toetusmäär on kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.

MTÜ, SA, KOV-i toetusmäär on kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.

Taristuinvesteeringute toetusmäär on kuni 60%.

Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmise ja liisimise toetusmäär on kuni 30%.

LEADER määrus.

Kõik projektitaotlused ja lisadokumendid tuleb esitada e-PRIA keskkonnas.  Juhendi LEADER toetustaotluse esitamiseks leiad siit.

 MÖÖDUNUD TAOTLUSVOORUD:

20. septembrist – 05. oktoobrini 2022 oli avatud 4 toetusmeedet:

Meede 1 “Ettevõtlusele hoo andmine”
Meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine”
Meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”
Meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” 

18. aprillist – 02. maini 2022 oli avatud 1 toetusmeede:

Meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” 

3.-17. jaanuarini 2022 oli avatud 1 toetusmeede:

Meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” 

7.-20. oktoobrini 2021 oli avatud Põlvamaa Partnerluskogu 3 toetusmeedet:

Meede 1 “Ettevõtlusele hoo andmine”
Meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine”
Meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”