18. aprillist – 02. maini oli avatud 1 toetusmeede:

Meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” 

3.-17. jaanuarini 2022 oli avatud 1 toetusmeede:

Meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” 

7.-20. oktoobrini 2021 oli avatud Põlvamaa Partnerluskogu 3 toetusmeedet:

Meede 1 “Ettevõtlusele hoo andmine”
Meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine”
Meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”

Tutvu iga meetme taotlemistingimustega lähemalt siin.

Projektitaotlusi saavad esitada Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas asuvad omavalitsused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Äriühing või mittetulundusühing võib olla registreeritud ka väljaspool piirkonda, kui taotletava projekti sihtgrupiks on Põlvamaa Partnerluskogu piirkonna elanikud.

MTÜ, SA, KOV-i toetusmäär on kuni 85% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.

Ettevõtjate toetusmäär on kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.

MTÜ, SA, KOV-i toetusmäär on kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.

Taristuinvesteeringute toetusmäär on kuni 60%.

Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmise ja liisimise toetusmäär on kuni 30%.

LEADER määrus.

Kõik projektitaotlused ja lisadokumendid tuleb esitada e-PRIA keskkonnas.  Juhendi LEADER toetustaotluse esitamiseks leiad siit.