Möödunud nädala lõpul toimus Mammaste Terevisespordikeskuses Partnerluskogu üldkoosolek, mille päevakorras oli mitmeid olulisi punkte. Muuhulgas kinnitati Partnerluskogu poolt taotletavate projektide ettepanekud, 2023. a. majandusaasta aruanne, strateegiamuudatus jm.

Koosoleku üks punktidest oli uue juhatuse valimine. Kokku esitati 12 kandidaati, kelle seast valiti 9-liikmeline juhatus. Juhatusse perioodil 2024-2027 kuuluvad Andrus Seeme, Mikk Järv, Tiit Rammul, Lennart Liba, Ülo Needo, Georg Pelisaar, Tõnu Lõbu, Katrin Peil ja Alar Alapert. Toimus ka uue revisjonikomisjoni valimine.

Tegevjuht Tiiu Rüütle andis liikmeskonnale ülevaate uue strateegiaperioodi meetmetest ning olulisematest muudatustest. Otsustati uue perioodi taotlusvoorude meetmemahud kogueelarvest ning arutleti tulevaste taotlusvoorude üle. Uue perioodiga tutvumiseks tulevad ka infopäevad, mille kohta jagame täpsemat infot aegsasti oma kodulehel. 

Aitäh kõigile liikmetele aktiivse osalemise ja panuse eest Partnerluskogu üldkoosolekul.