2018

2017

2016

Sealhulgas 2016 a. kinnituse saanud ühisprojektid:

Taotleja: SA Põlvamaa Arenduskeskus    Ühisprojekti tegevuskava
       Eesmärk: Põlvamaa tootjaid ühendava Rohelisema märgi arendustegevused
       Partnerid: Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit
       Projektitoetus: 15057 eurot, investeering 17714 eurot

Taotleja: Ahja Vallavalitsus  Ühisprojekti tegevuskava                         
      Eesmärk: Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine
      Partner: OÜ AH-JA
      Projektitoetus: 9159 eurot, investeering 10774 eurot

Taotleja: MTÜ Jalgpalliklubi Lootos      Ühisprojekti tegevuskava     
     Eesmärk: Noortele suunatud koostööprojekt Inglismaa ja Ukrainaga jalgpalliturniiride korraldamise, osalemise         ja noortetreenerite koolitamise alal. 
     Partner: Põlva Maakonna Spordiliit
     Projektitoetus: 18700 eurot, investeering 22000 eurot

2014

2013

2012

2011. aasta I taotlusvoor
2011.aasta II taotlusvoor

2010

2009

2007-2008