2022 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit:

Meede 4 taotlusvoor 18.04.-02.05.2022 – heakskiidu saanud projektid.

Meede 4 taotlusvoor 3.-17. jaanuar 2022 – heakskiidu saanud projektid

2021 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit.

Sealhulgas siseriiklik koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm”, milles osaleb partnerina Põlvamaa Partnerluskogu.

Eesmärk: viia läbi üle-eestiline arukate külade arenguprogramm, mis
sisaldab osalevate külade erinevaid tegevusi ja lõpptulemusena siseriikliku võrgustiku moodustumist.

Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast osaleb programmis Taevaskoja küla.

Projektipartnerid: 13 Eesti LEADER tegevusgruppi.

Projekti eelarve artnerluskogu osa: 10497 eurot sh LEADER toetus meetmest 2
“Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine” 8922 eurot.  

2020 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit. 

Sealgulgas 2020. a. kinnituse saanud ühisprojekt:

Taotleja: Siidrikoda OÜ
Eesmärk: projekti laiem mõju tegevuspiirkonnale toimib läbi ettevõtete võrgustumise ja kogemuste jagamise, mis aitavad kaasa piirkonna ettevõtetel eksporditurgudele toodete müümisele. E-kaubanduse arendamisele suunatud projekti tegevused laiendavad piirkonna ettevõtjate teadmisi ja kogemusi nutikast ettevõtlusest, avardavad Rohelisema Märgi jt kohaliku tooret kasutavate ettevõtete uutele turgudele jõudmist ning arendab ettevõtjate koostööd ühisturunduse ning -müügitegevuses.
Partnerid: Põlvamaa Arenduskeskus
Projektitoetus: 28 628 eurot, investeering 47 713 eurot. 

2019 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Sealhulgas 2019.a kinnituse saanud rahvusvaheline koostööprojekt “EUROCHEF”.

Taotleja: Põlvamaa Partnerluskogu
Eesmärk: innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiirkondades, kasutades selleks piirkonna gastronoomia populariseerimist.
Partnerid: LEADER-tegevusgrupid Eurural ja Terras de Pontevedra Norte (Hispaania), Bucovina de Munte (Rumeenia)
Projektitoetus: 20 000 eurot, investeering 23 529,42 eurot.

2018 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Sealhulgas 2018. a kinnituse saanud ühisprojekt:

Taotleja: Põlva Vallavalitsus    Ühisprojekti tegevuskava
Eesmärk:
terviseteadlikkuse tõstmine läbi praktiliste ja igapäevaselt rakendatavate tegevuste,                kasutades selleks rohujuuretasandil toimivaid ning aktiivsel osalusel põhinevaid
terviseürituste sarju (võrgustikutöö arendamine, toitumine, liikumine). 
Partner: Põlva Terviseklubi
Projektitoetus: 16 057 eurot, investeering 17 784 eurot.

2017 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Sealhulgas 2017. a kinnituse saanud siseriiklik koostööprojekt “Elu kahe maailma piiril II”

Taotleja: Põlvamaa Partnerluskogu
Eesmärk: tugevdada Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti, tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid ning tutvustada piirkonda ja arendada uusi koostöövõrgustike.
Partnerid: Jõgevamaa Koostöökoda (juhtpartner), Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider.
Projektitoetus: 14167eurot,investeering 16667 eurot.

2016 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Sealhulgas 2016. a kinnituse saanud ühisprojekt:

Taotleja: SA Põlvamaa Arenduskeskus    Ühisprojekti tegevuskava
Eesmärk: Põlvamaa tootjaid ühendava Rohelisema märgi arendustegevused
Partnerid: Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Projektitoetus: 15 057 eurot, investeering 17 714 eurot.

Taotleja: Ahja Vallavalitsus  Ühisprojekti tegevuskava                         
Eesmärk: Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine
Partner: OÜ AH-JA
Projektitoetus: 9159 eurot, investeering 10 774 eurot.

Taotleja: MTÜ Jalgpalliklubi Lootos      Ühisprojekti tegevuskava     
Eesmärk: Noortele suunatud koostööprojekt Inglismaa ja Ukrainaga jalgpalliturniiride korraldamise, osalemise ja noortetreenerite koolitamise alal. 
Partner: Põlva Maakonna Spordiliit
Projektitoetus: 18 700 eurot, investeering 22 000 eurot

2014

2013

2012

2011. aasta I taotlusvoor
2011.aasta II taotlusvoor

2010

2009

2007-2008