2023 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Taotlusvoor 02.10.-16.10.2023 – heakskiidu saanud projektid

Sealhulgas järgnevad ühisprojektid:

 1. Taotleja: Jalgpalliklubi “LOOTOS”
  Projekt: Rahvusvahelise noorte jalgpallilaagri “Soccer Aid Suvelaagrid II” korraldamine
  Partner: Newcastle United Foundation 
  Eesmärk: Jätkuprojekti Soccer Aid Suvelaagrid eesmärgiks on 2024. a. suvel korraldada noortele (vanuses 8-15 aastat) mõeldud jalgpallilaager, mida lisaks kohalikele treeneritele aitaksid läbi viia juhendajad välisriikidest. Rahvusvahelise ja väga kõrgetasemelise spordikoolituse projekti tulemuseks oleks projektis osalevate sportlaste ja treenerite jalgpallialase hariduse viimine uuele ja kõrgemale tasemele. Projekti kuulub ka projektitreenerite täiendkoolitus ja praktika Inglismaal
 2. Taotleja: SA Põlvamaa Arenduskeskus
  Projekt: Uma Pido videojäädvustuse loomine
  Partnerid: Võro Selts VKKF ja Võru Instituut 
  Eesmärk: Luua kõrgkvaliteediline videomaterjal VI Uma Peost, millest luuakse kutsuvad reklaamklipid ning jäädvustatakse peakontsert ja peoga kaasnev üldine menu Põlva linnas.
 3. Taotleja: Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts
  Projekt: Jakob Hurda Rahvustoidufestival
  Partner: Põlva Vallavalitsus
  Eesmärk: Tutvustada seltsi tegevuste kaudu Jakob Hurda sünnipaika, paikkonnale omaseid toite ja rahvakultuuri ning selle järjepidevust.
2022 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit:

Taotlusvoor 20.09-05.10.2022heakskiidu saanud projektid.

Sealhulgas järgnevad ühisprojektid:

 1. Taotleja: Jalgpalliklubi “LOOTOS”
  Projekt: “Rahvusvahelise noorte jalgpallilaagri „Soccer Aid 2023/24“ korraldamine”
  Eesmärk: Noortele jalgpalluritele kvaliteetsete ja kõrgetasemeliste treeningute läbiviimise kaudu arenguhüppeks eelduste loomine. Projekti eesmärgiks on tuua Põlvamaale rahvusvahelist kogemust, mille toel koolitada kohalikke juhendajaid ja tõsta nende kvalifikatsiooni.
  Partner:
  442 Coaching (Inglismaa)
  Projektitoetus: Partnerluskogu kinnitus 18 120,30 eurot, investeering 25 056,00 eurot
 2. Taotleja: EESTI LENNUSPORDIFÖDERATSIOON
  Projekt: “Lennuspordi lennupäevad Ridalis”
  Eesmärk: Lennundusvaldkonna laiem tutvustamine kohaliku tegevuspiirkonna ja laiemalt lähipiirkondade elenikele, uute harrastajate ligi meelitamine. Projekti tegevused võimaldavad pealtvaatajatena osa saada laiemast tegevuste ampluaast kui muidu Ridalis. Ridali klubi ja kohaliku kogukonna vaatevinklist aitab see tugevdada klubi positsiooni ning mitmekesistada elu- ja tegevusvõimalusi maapiirkonnas. Projekt aitab kaasa Põlvamaa kui elamisväärse keskonna ning turismi sihtkoha tutvustamisele. 
  Partner: Ridali Lennuklubi
  Projektitoetus: 8 160 eurot, investeering 9 600 eurot.

Meede 4 taotlusvoor 18.04.-02.05.2022 – heakskiidu saanud projektid.

Meede 4 taotlusvoor 3.-17. jaanuar 2022 – heakskiidu saanud projektid

2021 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit.

Sealhulgas siseriiklik koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm”, milles osaleb partnerina Põlvamaa Partnerluskogu.

Eesmärk: viia läbi üle-eestiline arukate külade arenguprogramm, mis
sisaldab osalevate külade erinevaid tegevusi ja lõpptulemusena siseriikliku võrgustiku moodustumist.

Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast osaleb programmis Taevaskoja küla.

Projektipartnerid: 13 Eesti LEADER tegevusgruppi.

Projekti eelarve artnerluskogu osa: 10497 eurot sh LEADER toetus meetmest 2
“Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine” 8922 eurot.  

2020 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit. 

Sealgulgas 2020. a. kinnituse saanud ühisprojekt:

Taotleja: Siidrikoda OÜ
Eesmärk: projekti laiem mõju tegevuspiirkonnale toimib läbi ettevõtete võrgustumise ja kogemuste jagamise, mis aitavad kaasa piirkonna ettevõtetel eksporditurgudele toodete müümisele. E-kaubanduse arendamisele suunatud projekti tegevused laiendavad piirkonna ettevõtjate teadmisi ja kogemusi nutikast ettevõtlusest, avardavad Rohelisema Märgi jt kohaliku tooret kasutavate ettevõtete uutele turgudele jõudmist ning arendab ettevõtjate koostööd ühisturunduse ning -müügitegevuses.
Partnerid: Põlvamaa Arenduskeskus
Projektitoetus: 28 628 eurot, investeering 47 713 eurot. 

2019 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Sealhulgas 2019.a kinnituse saanud rahvusvaheline koostööprojekt “EUROCHEF”.

Taotleja: Põlvamaa Partnerluskogu
Eesmärk: innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiirkondades, kasutades selleks piirkonna gastronoomia populariseerimist.
Partnerid: LEADER-tegevusgrupid Eurural ja Terras de Pontevedra Norte (Hispaania), Bucovina de Munte (Rumeenia)
Projektitoetus: 20 000 eurot, investeering 23 529,42 eurot.

2018 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Sealhulgas 2018. a kinnituse saanud ühisprojekt:

Taotleja: Põlva Vallavalitsus    Ühisprojekti tegevuskava
Eesmärk:
terviseteadlikkuse tõstmine läbi praktiliste ja igapäevaselt rakendatavate tegevuste,                kasutades selleks rohujuuretasandil toimivaid ning aktiivsel osalusel põhinevaid
terviseürituste sarju (võrgustikutöö arendamine, toitumine, liikumine). 
Partner: Põlva Terviseklubi
Projektitoetus: 16 057 eurot, investeering 17 784 eurot.

2017 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Sealhulgas 2017. a kinnituse saanud siseriiklik koostööprojekt “Elu kahe maailma piiril II”

Taotleja: Põlvamaa Partnerluskogu
Eesmärk: tugevdada Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti, tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid ning tutvustada piirkonda ja arendada uusi koostöövõrgustike.
Partnerid: Jõgevamaa Koostöökoda (juhtpartner), Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider.
Projektitoetus: 14167eurot,investeering 16667 eurot.

2016 aastal heaks kiidetud projektid leiad siit

Sealhulgas 2016. a kinnituse saanud ühisprojekt:

Taotleja: SA Põlvamaa Arenduskeskus    Ühisprojekti tegevuskava
Eesmärk: Põlvamaa tootjaid ühendava Rohelisema märgi arendustegevused
Partnerid: Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Projektitoetus: 15 057 eurot, investeering 17 714 eurot.

Taotleja: Ahja Vallavalitsus  Ühisprojekti tegevuskava                         
Eesmärk: Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine
Partner: OÜ AH-JA
Projektitoetus: 9159 eurot, investeering 10 774 eurot.

Taotleja: MTÜ Jalgpalliklubi Lootos      Ühisprojekti tegevuskava     
Eesmärk: Noortele suunatud koostööprojekt Inglismaa ja Ukrainaga jalgpalliturniiride korraldamise, osalemise ja noortetreenerite koolitamise alal. 
Partner: Põlva Maakonna Spordiliit
Projektitoetus: 18 700 eurot, investeering 22 000 eurot

2014

2013

2012

2011. aasta I taotlusvoor
2011.aasta II taotlusvoor

2010

2009

2007-2008