Tule sotsiaalvaldkonna ideekorjele

Strateegia koostamise ideekorjed jätkuvad – ootame sotsiaalvaldkonna esindajaid 18. augustil kell 14:00 Maarja Külas, Kiidjärvel, et arutleda, millised on sotsiaalvaldkonna olulisimad teemad, mida tuleval perioodil LEADER abil käsitleda. 

Registreeri end ideekorjele ja anna oma panus Partnerluskogu uue strateegia valmimisse: https://forms.gle/BN9nqpeNy8soqKxt6.

Avatud talude päevad selleks aastaks peetud

Möödunud nädalavahetusel, 23.-24. juulil, toimusid avatud talude päevad. Põlvamaalt osales kokku 20 talupidamist, kus olid esindatud nii looma- kui taimekasvatus, toidu- ja joogitootmine, kunst ja loome jpm. Üle-eestiliselt oli möödunud nädalavahetusel kõigile huvilistele avatud üle 300 talu, kuhu tehti nädalavahetusega kokku rohkem kui 260 000 külastust. 

Loomadega sai tutvust Hõbemäe talus, kus pakkusid külastajatele rõõmu nii hobused, ponid, kitsed, veised, lambad, pardid kui kanad. Kohapeal toimusid demonstatsioon hüppe- ja koolisõidutrennid, pakuti ponisõitu, loomade- ja talutehnikaga tutvumise võimalust, kõhutäidet, ning muuhulgas toimus ka näiteks Põlva päästeautode demonstratsioon. 

Taimekasvatusega oli võimalik tutvuda näiteks Tamme Traube talus Kiidjärvel ning Süvahavva Loodustalus. Kui Tamme Traube talus on põhitegevuseks veini- ja siidritootmine, siis Süvahavva Loodustalus mahe tee- ja maitsetaimede kasvatusel. Mõlemas talus oli külastajatel võimalik käia ekskursioonidel, tutvuda talupidajate tegemistega ja osta kaasa kohalikku toodangut. 

Kunsti- ja loomevaldkond oli esindatud Viia-Jaani Labürinditalus, kus külalised said käia erinevatel väekatel kiviringidest laotud labürintides, kuulata kongimuusikat, saada osa ansambli Helikristallid kontserdist ja soetada kohalikku käsitööd – nii aksessuaaride kui toidu- ja joogipoolise näol. 

Joogitootmist tutvustati külastajatele Ala-Juusa talus, mille perenaine Kersti Seeme huvilistele ka Rüüp veiniköögi tootmispoolt tutvustas. Taluhoovis oli lisaks esindatud kohaliku koduköögi Maiasmaa lett, pakuti maitsvaid käsitöö burritosid ja avatud oli veinibaar. Kohalikke maitseid sai proovida ka Kopli taluköögis, kus oli avatud kodurestoran ja pakuti ise valmistatud käsitööjäätist.

Palju rõõmu ja avastamist pakkus ka Erastvere külakeskus, kus julgematele lastele pakuti poni- või hobusesõitu, pisemad põnnid said jõudu katsuda puuhobusel ja lisaks rikkalikele toidulettidele pakuti näomaalingute tegemise võimalust, sai tutvuda talutehnikaga ja palju muud põnevat.

Aitäh Põlvamaa taludele ja külastajatele aktiivse osavõtu eest.

Avatud talude päev tuleb taas

24. juulil toimub taas üle-eestiline avatud talude päev, kus tänavu osaleb koguni 22 Põlvamaa talu. Valdkonniti on esindatud nii looma- kui taimekasvatus, kunst ja loome, joogitootmine jpm.

Avatud talude päeva põhipäev on 24. juuli, kuid nii mõnigi talu avab oma uksed juba laupäeval, 23. juulil. Rohkem infot talude kohta leiab SIIT 

Põlva vallast osalevad:
 • Mikko Talu
 • Lesta Tall
 • Rasina Rosinad
 • Tamme Traube
 • Signe Lilled
Kanepi vallast osalevad:
 • Ala Juusa talu
 • Sepa talu
 • Hõbemäe talu
 • KODAS Siidrikoda
 • Kõlleste Garlic OÜ
 • Kopli Taluköök
 • Tuuliku talu l Kirsta Keraamika
 • Viia-Jaani labürinditalu
 • Erastvere külakeskus
Räpina vallast osalevad:
 • Varese talu
 • Kuum Karu OÜ
 • Peipsi Pipar OÜ
 • Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum ja Sillapää loss
 • Süvahavva Loodustalu OÜ
 • Tamme galerii
 • Toolamaa Aed OÜ
 • Vollatoode OÜ l MÄÄ Villagraanul

Rohkem infot avatud talude päeva kohta leiab kodulehelt https://www.avatudtalud.ee/. Kohtumiseni avatud talude päeval! 

Ideekorjete esimene etapp on läbitud

Juuni kuuga said alguse Partnerluskogu uue strateegia koostamise ideekorjed. Kokku toimus viis ideekorjet, kus osales kokku poolsada Põlvamaa aktiivset inimest. Jagati mõtteid – mis on Põlvamaa olulisimad teemad ja valdkonnad, mida LEADER meetmest tuleval perioodil toetada võiks.

Ideekorjetel oli esindatud viis erinevat sihtgruppi: mittetulundusühingud, ettevõtjad, KOV-id, noored ning Partnerluskogu juhatuse- ja hindamiskomisjoni liikmed. Lisaks on augusti kuusse planeeritud ideekorje sotsiaalvaldkonnale ning septembris ootame mõtteid vahetama külakogukondade esindajaid.

Toimunud ideekorjetest tuli selgelt välja, et erinevatel huvigruppidel olid piirkondlikud probleemid valdavalt sarnased. Järgmise sammuna koondavad Loovusait eksperdid Indrek ja Liina kogutud info kokku, et sügisel saadud materjali baasilt edasi töötada.

Partnerluskogu tiim tänab omaltpoolt kõiki asjaosalisi! Aitäh kõigile, kes võtsid aja, et tulla ja arutleda ning andsid oma panuse Partnerluskogu tuleva perioodi LEADER valemi leidmisse.

Eesti Leader Liit tähistas 10. sünnipäeva

9 juunil  kogunesid ELL liikmed Põlvamaal Saarjärve puhkemajas, kus toimus liidu üldkoosolek ja pidulik õhtusöök, millele järgnes külastus Lutsu teatri lavastusele “Lõõtsajumal”.

Saarjärvele olid tulnud 21st liikmest 16 piirkonna esindajad nii saarelt kui mandrilt. Koosolekuga anti ülevaade 2021. a. majandusaastast, revisjonikomisjoni hinnangust ja kinnitati aruanne. Tehti kokkuvõte LEADER määruse kitsaskohtade küsitlusest, et kujundada ühine arvamus uue perioodi määruse läbirääkimisteks.

Koosolekule järgnes pidulik õhtusöök, et tähistada liidu 10. sünnipäeva. Meenutati liidu loomise algusaegu, muuhulgas on praeguste liikmete seas ka kaks asutajaliiget, Tiiu Rüütle ja Arno Kannike. Üllatuskülalisena liitus õhtusöögiga liidu esimene tegevjuht – Piret Leskova.

Õhtusöögi järgselt oli soovijatel võimalus minna Lutsu teatrisse, kus etendus “Lõõtsajumal”. Oli ühes produktiivne ja meeldiv koosviibimine ja täname ELL esindajat Triin Kallast üritust eest vedamast.

Õppekäik MTÜ Partnerid tegevuspiirkonda

Partnerluskogu juhatus ja tegevmeeskond viibisid 2.-3. juuni õppekäigul MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas. Oli inspireeriv kogemusvahetus, kus anti ülevaade teostatud LEADER projektidest ning Partnerid juhatuse liige Kaido Veski tutvustas Kunda linna ja selle arendusprojekte.

Täname võõrustajaid sooja vastuvõtu eest! 

IDEEKORJE NOORTELE

Ootame aktiivseid Põlvamaa noori osalema ja kaasa rääkima, et saada sisendit, kuidas noori ja nende ideid tuleval perioodil LEADER abiga toetada. Rohkem infot: polvamaa.partnerluskogu@gmail.com.

Tule ja jaga oma mõtteid meiega:

Üritus on eelregistreerimisega. Registreeri end üritusele siin: https://forms.gle/NpairxXPTsjMRFgc6

KUTSE IDEEKORJELE

Head Põlvamaa ettevõtjad, MTÜ-de esindajad – teil ju on ideid, kuidas elu Põlvamaal paremaks teha? Oleme koostamas Partnerluskogu uue programmperioodi strateegiat ning vajame selles teie abi! 

Tule ja jaga oma mõtteid meiega:

MTÜ-d: 6. juunil kell 14:00 Valgjärvel, Siidrikojas, registreerimine avatud kuni 03.06. kell 17:00 LINK.
Ettevõtjad: 8. juunil kell 14:00 Valgjärvel, Siidrikojas, registreerimine avatud kuni 06.06. kell 17:00 LINK.

Ootame aktiivseid inimesi kaasa rääkima millised on Põlvamaa olulisimad teemad ja valdkonnad, kuhu tuleval perioodil LEADER meetme rahad suunata. Ideed ei säili, nendega tuleb midagi ette võtta! 

Ideekorjet kostitab KODAS ja osa on võimalik võtta Siidrikoja tuurist. Kohtumiseni Siidrikojas!

Foto: Taavi Nagel

Strateegiat aitab koostada Loovusait

Meil on rõõm teatada, et oleme alustamas Põlvamaa Partnerluskogu uue strateegia koostamist ja selle valmimisele annab oma panuse ajurünnakustuudio Loovusait!

Ühise koostöö tulemusena valmib uue programmperioodi dokument, mille ettevalmistuseks taotletud toetus on PRIA otsusega juba heaks kiidetud.

Foto: Loovusait – ajurünnakustuudio

Strateegia koostamiseks vajamineva sisendi saamiseks on peagi tulemas ideekorjeseminarid, mille käigus püüame saada ülevaate põlvamaalaste visioonist, olulisimatest teemadest ja valdkondadest, Põlvamaa arengusuundadest ja sihtrühmadest. Strateegia koostamise aluseks on üldkoosoleku otsusega kinnitatud tegevuskava, mis on leitav siit.

Täpsem info ideekorje seminaride toimumisest peagi leitav kodulehelt!

Meede 4 taotlusvoor on avatud

“Covid-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” meede on avatud! Taotlusi ootame 18. aprillist 2. maini e-PRIA keskkonda. Taotleda saavad Põlva ja Kanepi vallas ning endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad ja MTÜ-d, kelle käive langes aastal 2019, 2020 või 2021 tavakäibest vähemalt 30%. Projektitaotluste hindamise tähtaeg on 1. juuli 2022.

Rohkem infot taotlemise kohta leiab SIIT.

Strateegia koostamine sai avalöögi

24. märtsil Peri külakeskuses toimunud teavituskoosolekuga anti avalöök Partnerluskogu uue strateegia väljatöötamise protsessile. Üle poolesaja huvilise – nende seas ettevõtjad, kogukondade- ja kohalike omavalitsuste esindajad, kogunesid, et kiita heaks tegevusrühma kavatsus alustada 2023-2029. a. strateegia koostamist.

Teavituskoosolekule eelnenud üldkoosolekul kinnitati strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mille alusel tulevast strateegiat koostama hakatakse. Tegevuskava koosneb 16. punktist ning päädib strateegia kinnitamisega tuleva aasta märtsis.

Tegevjuht Tiiu Rüütle sõnas: „Soovime jõuda avalike ürituste kaudu võimalikult paljude tegevuspiirkonna elanikeni ning julgustan kõiki aktiivselt osalema ja kaasa rääkima,“ viidates, et mida rohkem tegevuspiirkonna elanikke osaleb strateegia ettevalmistamise protsessis, seda mitmekesisem on sidusrühmadelt saadav sisend.

Arengustrateegia ettevalmistamisel ja väljatöötamisel võetakse aluseks kohalike kogukondade ootused, muutunud väliskeskkond ja eelmise strateegia rakendamise kogemused. LEADER peamised eesmärgid 2023-2027 on atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna ning ühtehoidvate kohalike kogukondade arendamine.

Koostatud tegevuskava alusel on strateegia koostamise peamised lähtepunktid ideekorjed, mida teostatakse kolmes rühmas: sektoripõhisus (ettevõtlus, MTÜ, KOV), arendusorganisatsioonid ja erialaliidud (sidusus valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega); noored (noorte nägemus, piirkonna arenguvajadused, innovatiivsus).

Strateegia koostamisel kaasatakse ka oma ala eksperte, kelle ülesandeks on info kogumine ja analüüsimine, et kujundada tegevuspiirkonna arengudokument võimalikult sisukaks ja elluviidavaks.

LEADER on tegutsenud Põlvamaal juba 20 aastat, kui 2002. aasta juunis valmis Põlvamaa Partnerluskogu esimene arengudokument. Tegevusrühma põhikiri kinnitati 3. mail 2006. Hetkel väljatöötatav strateegia on Partnerluskogule viies.

Loodame, et üheskoos suudame luua strateegia, mis teenib Põlvamaa piirkonna huve, kogukonda ja arengut.

Kutse teavituskoosolekule

Ootame Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjaid, kogukondade eestvedajaid ja kohalike omavalitsuste esindajaid 24. märtsil 2022 kell 18:00 Peri külakeskusesse, et arutada tegevuspiirkonna strateegia koostamise tegevuskava ja uue programmperioodi arengusuundasid.

Covid-meetme taotlusvooru kokkuvõte

3.-17. jaanuarini oli avatud meede 4 „Covid-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine“ taotlusvoor, kuhu esitati 7 projektitaotlust.

Möödunud nädalatel toimus taotlusvooru esitatud projektide hindamine. Hindamiskomisjoni ettepanekud projektide paremusjärjestuse kohta kinnitas juhatus 2. märtsil toimunud koosolekul.

Partnerluskogu poolt heakskiidu saanud projektid olid järgnevad:

Lutsu Teatri Seltsi projektiga „Etenduste helikvaliteedi parandamine“. Projekti raames soetatakse 10 peamikrofoni koos komplekti kuuluvate helisaatjate- ja vastuvõtjatega. Investeeringu maksumuseks 9 764,95 eurot.

Foto: Riho Semm

OÜ Kagureis projekt „Konkurentsivõime säilitamine Covid kriisist väljumisel läbi majutusruumide kaasajastamise“, toetuse summa 19 964,57 eurot. Projekti raames teostatakse 8 hotellitoa kaasajastamine, sh mööbli taastamine.

Jalgpalliklubi „Lootos“ projekt „Õhupuhastite paigaldamine LP staadionihoonesse“ investeeringuga summas 4 760 eurot. Klubihoonesse paigaldatakse 3in1 lahendusega (õhupuhasti+ionisaator+UV-C süsteem) puhastussüsteemid.

SA Mooste Mõis projektiga „Sepikoja taaselustamine“, millega soovitakse taastada sepikoja katus, et taastada vastavad tööruumid ja Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ projekt „Laagrimaja vundamendi/sokliosa soojustamine koos ümbruses pinnase tasandusega, tänavakivi paigaldus“.

Partnerluskogu poolt sai heakskiidu ka MTÜ Lahedalt Lendama projekt „Mutipall“, mille raames luuakse uus vabaõhu seltskonna- ning võistlusmäng, mis on segu kolmest vabaõhuspordimängust – golfist, jalgpallist ja discgolist. Osalise heakskiidu sai Ilmavald OÜ projekt „Hobumatkateenuste põhivahendite soetamine/parendamine“, mille raames soetatakse hobusõiduki vedamise võimalusega hobutreiler.

Meede 4 eelarve suurus oli 176 737,61 eurot, millest möödunud taotlusvooru investeeringud moodustavad üle poole. Uus Covid-meetme taotlusvoor on planeeritud aprilli keskpaigas. Täpne info peagi kodulehel.  

Uue programmperioodi strateegia ettevalmistus

Põlvamaa Partnerluskogu alustab uue programmperioodi strateegia ettevalmistamist ja käesolevaga teavitame kavatsusest taotleda strateegia ettevalmistamise toetust. Koostatav strateegia hõlmab tegevusrühma prioriteete perioodil 2023-2029. Tegevuspiirkonna elanikud on oodatud strateegia väljatöötamisele. Rohkem infot peagi leitav kodulehelt.

Kultuurivaldkonna elutööpreemia pälvis Mooste mõisa hing Ülo Needo

Möödunud nädalal jagati Moostes Põlvamaa kultuuripreemiaid. Elutööpreemia pälvis Mooste mõisa hing – Partnerluskogu juhatuse liige – Ülo Needo.

Juba 16 aastat on Needo Partnerluskogu juhatuse liikmena heaseisnud tegevuspiirkonna kultuuripärandi hoidmise eest.

Moostes on Ülo tegev olnud juba 42 aastat. „Tema panust Mooste mõisa taastamisse on raske ülehinnata,“ sõnas Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. Suuresti Ülo Needo teeneks võib pidada Mooste mõisakompleksi restaureerimist. Häärber, linakoda, tall, veski, valitsejamaja, karjalaut ja teisedki hooned on saanud pärast kordategemist tänapäevased funktsioonid (LEP, 2022).

Õnnitleme Ülo saadud tunnustuse puhul ning soovime jätkuvat südikust ja tegutsemisrõõmu edaspidisekski!

Loe artikklit: https://lounapostimees.postimees.ee/7447058/polvamaa-sai-uheksa-aastase-kultuuriparli

Partnerluskogu kauaaegne juhatuse liige pälvis väärika tunnustuse

Meil on suur rõõm, et sellel aastal saab Räpina valla kuldmärgi meie kauaaegne juhatuse liige Karmen Kukk. 

Karmen kuulus kaksteist aastat Põlvamaa Partnerluskogu, kui kohaliku algatuse eest seisva arendusorganisatsiooni, juhatusse.

Tegevjuht Tiiu Rüütle sõnutsi on Karmen alati heaseisnud külaelu aktiviseerimise ja mittetulundussektori arendamise eest meie tegevuspiirkonnas. Ta on olnud tulihingeline eestvedaja Leevi külas tegutseva MTÜ Võhanduveere tegevustes ja LEPO külapoe asutamisel.

2018.a. pälvis Karmen Kukk Põlvamaa Partnerluskogu pikaajalise juhtimise eest tänukirja, milles tema panust kirjeldati Oskar Wilde sõnadega – Elu ei vii edasi mitte põhimõtted, vaid isiksused.

Palju õnne ja jätkuvat tegutsemisrõõmu Sulle, Karmen!

LEADER toetuse abil valminud päästeseltsi komandohoone pälvis tunnustuse

Põlvamaa tervise ja/või turvalisuse teo tiitli pälvis tänavu „Valgjärve Vabatahtliku Päästeseltsi komandohoone renoveerimine“, mille eestvedajaks MTÜ Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts.

Põlvamaa Partnerluskogu toetuse kaasabil renoveeritud komandoruumidesse saab nüüdsest paigutada tehnika ja depooks vajalikud abivahendid. Tulekustutusauto, tuletõrjevarustuse, päästjate riided ning õppe- ja abimaterjali.

Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle sõnas: „Mul on väga hea meel, et saime LEADERiga piirkonna turvalisuse suurendamisele kaasa aidata.“ Nüüd on kõigil päästeseltsi liikmetel hea ja kiire ligipääs varustusele ja lisaks asub uus depoo maantee ääres ja tagab kiire väljasõidu.

Investeeringu kogumaksumus oli üle 31 tuhande euro, millest 20 tuhat eurot moodustas LEADER toetus Põlvamaa Partnerluskogu  meetmest 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“.

Täname ka Põlvamaa Arenduskeskust märkamast ja tunnustamast! On au olla osa Põlvamaa terviseedenduse ja turvalisuse valdkonda panustajatest.

MEEDE 4 taotlusvoor on avatud

Meede 4 “Covid-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” taotlusvoor on avatud! Taotlusi saab esitada 3. jaanuarist kuni 17. jaanuarini. Toetust saavad taotleda Põlva ja Kanepi vallas ning endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad ja MTÜ-d, kelle käive on eelnenud kahe kalendriaasta võrdluses langenud vähemalt 30%.

Taotleda saavad ettevõtted ja vabaühendused (v.a avalik-õiguslike isikute valitseva mõju all olevad) ning taastekava rahastu eelarve on ligi 177 000 eurot.

Meetme eesmärk on leevendada COVID-19 puhangust tingitud negatiivset mõju piirkonna majandusele, toetada tegevuspiirkonna võimalusi ettevõtluse konkurentsivõime taastamiseks ning luua paremad võimalused majandusraskustega toime tulemiseks.

Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkondaRohkem infot leiate taotlemise tingimuste alt. 

JÕULUTERVITUS

Uus taotlusvoor avatakse 3. jaanuaril 

7.-20. oktoobrini toimunud taotlusvooru kokkuvõte

Möödunud nädalatel toimus Partnerluskogu hindamiskomisjonil aktiivne hindamistöö, et paremusjärjestada 49 esitatud projektitaotlust. Ringsõitudel 16.-17. novembril külastati kokku 27 taotlejat, kuulamiskoosolekul tutvustas oma projekte 11 taotlejat ja koosolekul tutvus komisjon ka nende taotlustega, kes oma projekte eraldi tutvustada ei soovinud.

Paremusjärjestus kinnitati hindamiskomisjoni istungil 25. novembril. Ettevõtlusmeetmes sai enim punkte Wiera Natural OÜ projektiga parfüümilabori loomiseks ja tehase arenduseks. Kogukonnameetmes sai kõrgeimad hindepunktid MTÜ Valgemetsa külaplatsi rajamise projektiga ja heakorra meetmes Jalgpalliklubi Lootos projektiga LP staadioni valgustuse renoveerimine.

Wiera Natural OÜ parfüümilabori loomise ja tehase arenduse projekt, maksumusega 24 314,22 eurot, toob parfüümiteaduse Põlvamaale. Muuhulgas tehakse koostööd maailma juhtivate parfüümimajade ja ülikoolidega. „WIERA ei müü enam pelgalt küünlaid ja difuusereid vaid müüb laboris arendatud parfüümi läbi erinevate koduparfümeerija toodete,“ sõnas ettevõtte juht Merilin Alve. Soetatav tehnika võimaldab ettevõttel järgnevatel aastatel tootmismahtu ja -võimekust mitmekordselt kasvatada.

MTÜ Valgemetsa projekti raames plaanitakse rajada raudteepeatuse vastas asuvale platsile kohalik külaplats. Seni pole Valgemetsa külal oma kooskäimise kohta seltsitegevusteks ja ühisüritusteks olnud. Projektiga plaanitakse ehitada paviljonid, sportimisala, tulevikus ka mänguatraktsioonid ja väiksem suletud hoone aastaringseks kasutamiseks. Projekti abikõlbulik kulu on 21 840 eurot.


Foto: https://fclootos.ee/lootos/lootospark/

Lootospark jalgpalliväljaku valgustus ei vasta standardile ja pole jätkusuutlik. Antud valgustusega kaasneb suur valgusreostus ent staadioni kaugemad nurgad jäävad valgustamata. Uue tehnoloogia kasutuselevõtuga väheneb ökoloogiline jalajälg, energiatarve ja valgusreostus. Projekt on klubi funktsionaalse toimimise ja arengu seisukohalt oluline: „Uus valgustus aitab kaasa tervikteenuse kvaliteedi tõstmisele ja väljaku aastaringseks kasutamiseks eelduste loomisele,“ sõnas Indrek Käo. Investeering loob eeldused tuua tulevikus Põlvasse üha kõrgema kvaliteediga võistluseid ja üritusi. Partnerluskogu osalus projektitoetuses on ligi 20 000 eurot.

Partnerluskogu juhatus kinnitas projektitaotluste paremusjärjestuse 3. detsembril toimunud koosolekul. Uus taotlusvoor, meede 4 „COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine“, avatakse 3. jaanuaril 2022. Taotlusvoor on avatud kuni 17. jaanuarini, rohkem infot siit.

Jaanuaris avaneb uus taotlusvoor

Meede 4 “Covid-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” taotlusvoor avatakse 3. jaanuaril 2022. Toetustaotlusi saab esitada kuni 17. jaanuarini. Toetust saavad taotleda Põlva ja Kanepi vallas ning endise Veriora territooriumil tegutsevad ettevõtjad ja MTÜ-d, kelle käive on eelnenud kahe kalendriaasta võrdluses langenud vähemalt 30%. 

Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonda. Rohkem infot leiate taotlemise tingimuste alt. 

 

Lõppes Põlvamaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste taotlusvoor

7.-20. oktoobrini toimunud taotlusvooru esitati kokku 49 projektitaotlust. Toetust taotleti kolmest meetmest – ettevõtlusele hoo andmine; kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine; heakorrastatud ja turvaline elukeskkond. Sel korral oli taotlusvoorude eelarve kolme meetme peale kokku pisut üle 880 000 euro.

Enim taotlusi laekus ettevõtlusmeetmesse, kuhu esitati 34 projektitaotlust. Ettevõtlusmeetme kõigi projektide investeeringute suurus on üle miljoni euro, millest toetust taotletakse enam kui poole miljoni euro väärtuses. Partnerluskogu toetuse eelarve meede 1 jaoks on üle 440 000 euro.

Hindamiskomisjon 2020. a. Kanepi aiandis 

Kogukondade meetmesse laekus tänavu 7- ja heakorra meetmesse 8 projektitaotlust. „Taotlusaktiivsus oli oodatust passiivsem just kogukondade meetmes,“ sõnas Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Rüütle lisas, et hindamise ja taotluste paremusjärjestuse kinnitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2022, mille järel saadab PRIA taotlejale projektitoetuse taotluse kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse.

PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU TUTVUSTUS

MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Ühingu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.

Aadress: Kesk 20 Põlva 63308
Registrikood: 80237472

Büroo on avatud E-R kell 8.00-16.00, lõuna 12-12.30

Tiiu Rüütle, tegevjuht (kabinet 217)
telefon: 5302 9100
e-mail: partnerluskogu@polvamaa.ee

Anett Hallap, teabejuht (kabinet 221)
telefon: 5303 0738
e-mail: anett.hallap@polvamaa.ee