Projektitaotluste hindamise kord  (kinnitatud 18. jaanuar 2016, täiendatud 3. detsember 2021)