Projektitaotluste hindamise kord  (kinnitatud 18.jaanuar 2016)