MEEDE 1 – “Ettevõtlusele hoo andmine”

“Kergtunnelite rajamine aiandussaaduste tootmiseks”, JOOSEPI TALU OÜ

Makstud toetus: 29 606 eurot

Organisatsioonist: https://www.joosepitalu.ee/ 

“Lükkame hoo sisse talvistele matkadele”, OÜ LOKKO TALU

Makstud toetus: 6 951 eurot

Organisatsioonist: https://www.lokko.ee/

“PROJEKTEERIMISTARKVARA OST”, AS RESAND

Makstud toetus: 4 266 eurot

Organisatsioonist: https://www.resand.ee/rwp/

“Soojärve talu kudumid”, BIRGIT VANA FIE

Makstud toetus: 2 266 eurot

“Õmblustöökoja sisustus”, OÜ DOVENTE

Makstud toetus: 2 714 eurot

Organisatsioonist: https://www.facebook.com/Sirliomblustood 

“Hoonete küttesüsteemide uuendamine”, OÜ VALGEMETSA PUHKEKÜLA

Makstud toetus: 9878 eurot

Organisatsioonist: https://valgemetsa.ee/

Edulugu: https://partnerluskogu.ee/valgemetsa-puhkekula/

MEEDE 2 – “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine”

“Madalseiklusrada Ahja mõisa parki”, AHJA KULTUURISELTS AYA HÄÄRBER

Makstud toetus: 15 586 eurot

Projektist: https://partnerluskogu.ee/ahja-madalseiklusrada-on-ametlikult-avatud/ 

“Hobukäsitluse ja ratsaspordi võimaluste edendamine Tõrvahavval”, MTÜ TÕRVAHAVVA TALL

Makstud toetus: 19 975 eurot

“Tõukesport aastaringselt kõigile”, EESTI TÕUKERATTALIIT

Makstud toetus: 10 224 eurot

Organisatsioonist: https://www.toukerattaliit.ee/

“Uute sportpüstolite soetamine Põlva Laskespordiklubile”, PÕLVA LASKESPORDIKLUBI

Makstud toetus: 12 832 eurot

Organisatsioonist: https://www.sport.ee/polva_laskespordiklubi

“Taastus – ja kommunikatsioonivahendite ost”, PÕLVA KÄSIPALLIKLUBI

Makstud toetus: 8755 eurot

Organisatsioonist: https://www.hcpolva.ee/ 

MEEDE 3 – “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”

“Ringmajanduslik puhke- ja sirutuspeatus kihelkonna piiril”, RAJA ARENDUSE SIHTASUTUS

Makstud toetus: 13 752 eurot

“Mooste mõisa tööriista kuuri ja kivimüüri ümbruse haljastamine”, MOOSTE MÕISA ARENDUSSELTS

Makstud toetus: 18 341 eurot

“Rattamaja Põlva Haigla territooriumile”, AS PÕLVA HAIGLA

Makstud toetus: 4 968 eurot

Projektist: https://www.polvahgl.ee/polva-haigla-rajas-tootajatele-rattamaja/

“Erastvere külaplatsi parkla laiendamine”, MTÜ PÄRI SELTS

Makstud toetus: 20 000 eurot

“Madalseiklusraja ehitamine”, TAEVASKOJA TURISMI- JA PUHKEKESKUS OÜ

Makstud toetus: 12 324 eurot

Organisatsioonist: https://www.taevaskoja.ee/

Edulugu: https://partnerluskogu.ee/taevaskoja-turismi-ja-puhkekeskus/

“Robotmuruniiduk Orajõe külaplatsile”, MTÜ ORAJÕE SELTS

Makstud toetus: 3273 eurot

MEEDE 4 – “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine”

“Päikesepargi rajamine,” TAEVASKOJA TURISMI- JA PUHKEKESKUS OÜ

Makstud toetus: 19 996 eurot

Organisatsioonist: https://www.taevaskoja.ee/ 

“Metsasõprade maja inventari kaasajastamine,” MITTETULUNDUSÜHING PÕLGASTE JAHTKOND

Makstud toetus: 4802 eurot

Organisatsioonist: https://partnerluskogu.ee/mtu-polgaste-jahtkond/

“Hobumatkateenuste põhivahendite soetamine/parendamine,” ILMAVALD OÜ

Makstud toetus: 5387 eurot

Organisatsioonist: https://www.hobumatkad.ee/

“Laagrimaja vundamendi/sokliosa soojustamine koos ümbruses pinnase tasandusega, tänavakivi paigaldus,” TAEVASKOJA TURISMI- JA PUHKEKESKUS OÜ

Makstud toetus: 19 997 eurot

Organisatsioonist: https://www.taevaskoja.ee/

“Etenduste helikvaliteedi parandamine” LUTSU TEATRI SELTS

Makstud toetus: 4882 eurot

Organisatsioonist: https://lutsuteater.ee/

“Sepikoja taaselustamine”, SA MOOSTE MÕIS

Makstud toetus: 16 179 eurot

Organisatsioonist: https://www.moostemois.ee/