Põlvamaa Partnerluskogu osaleb rahvusvahelises koostööprojektis EUROCHEF. 

Projektis osalevad LEADER-tegevusgrupid:
Eurural (Hispaania; juhtpartner) 
Pontevedra Norte (Hispaania)
Põlvamaa Partnerluskogu
Bucovina de Munte (Rumeenia) 

Projekti eesmärk
Projektiidee sündis vajadusest väärtustada enam maapiirkondade kulinaariat, suurendades selle kohalikku tarbimist tänu uutele, innovaatilistele retseptidele, sh miksides erinevate projektis osalevate piirkondade toiduideid. Leiame, et kulinaariat peaks senisest enam kasutama ühena turismiatraktsioonidest. Turismi ja gastronoomia ühendamine võiks tõsta turistide arvu kõikides projektis osalevates piirkondades.

Projekt kestvus (planeeritav)
Juuni 2020 – juuni 2021

Projekti eelarve
Põlvamaa Partnerluskogu kogueelarve projektis 23 530 eurot, taotletav toetus 20 000 eurot (85%), omaosalus 3530 eurot (15%).

Projekti põhitegevused
Projekti ning projekti märgi Eurochef (juba väljatöötatud) promomine läbi rajatava kodulehe ja ürituste – showcooking üritused/meistriklass kohalikele kokkadele, ühine osalemine gastronoomiamessidel, dokumentaalfilmi tegemine projekti jooksul.

Vaata projekti tutvustavat videot:

 

Põlvamaa Partnerluskogu