Partnerluskogu esindus osales 4.-7. juuni Rumeenias, Cluj-Napocas toimunud LINC konverentsil, mis tõi kokku üle 300 maaelu arendaja 24. riigist. Oli rõõm kohtuda sõprustegevusrühmadega mujalt Euroopast, koguda inspiratsiooni kohalike tegevusrühmade tegemistest ning luua rahvusvahelisi kontakte edaspidisteks koostöödeks.

Olulisel kohal on õppekäigud, mille raames tutvutakse piirkonna ja selle LEADER projektidega, erinevate kogukondadega ning aktiivsete eestvedajatega. Tänavu oli kokku 10 õppekäiku, Partnerluskogu meeskond osales neist kolmel, tutvuti kohaliku ettevõtlusega, kultuuri ja traditsioonidega, noortekeskuste ja haridusasutustega, vallavanemate ja kogukonnaeestvedajatega ning vahetati kogemusi LEADER-inimestega.

Kavas olid ka traditsioonilised tegevused nagu avatsremoonia linna keskpargis, kus pidas kõne ka Cluj Napoca linnapea, hr Emil Boc. Koostöökohtumine, kus arutleti innovatsiooni, jätkusuutlikkuse, võrgustumise ja edaspidiste ühistegevuste võimaluste üle ning muidugi ka spordipäev, kus osalised põnevate mängudega proovile pandi.

LINC konverentsi kokkuvõte on leitav nende Facebooki lehelt LINCRomania2024. 2025. a. LINC konverents toimub Austrias! Täname omaltpoolt tubli korraldustiimi suurepärase töö eest. Suurem galerii LINC konverentsist on leitav SIIT.