„Taotlemine on olnud aktiivne ning kõik meiepoolse rahastusotsuse saanud projektid sisukad,“ rõõmustab partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. Populaarseimaks osutusid kohalike ressursside säästva rakendamise meede ning kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamise meede, kuhu laekus vastavalt 19 ja 18 projektitaotlust. Kuna tegevuse alustamiseks on taotlejal aega kaks aastat, siis on partnerluskogu tegevuspiirkonda kahe järgneva aasta jooksul oodata nii korrastatud külaplatse, -parke, ujumiskohti ja avalikke mänguväljakuid kui ka näiteks raamatu, koolialmanahhi ja dokumentaalfilmi ilmumist.

Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise meetmesse laekus 13 projektitaotlust, millest rahastatud projektide täideviimisel on võitjaiks puhkelaagris käivad lapsed, veskiteatri külastajad, Rosma lasteaia pere, mitmed ettevõtjad ja paljud partnerluskogu piirkonna elanikud. Kogukonna sotsiaalset kapitali aitavad tugevdada mitmed rahastatud õppereiside projektid külaliidritele, noorsootöötajatele ja põllumeestele ning koolitused noortele ja lapsevanematele.

„Tänavu oleme toetusteks eraldatud kokku 7,3 miljonit krooni, “ sõnas Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme. „Aktiivsemad taotlejad on olnud Veriora, Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallast.“

„Avame sügisel lisataotlusvooru strateegia kolmele meetmele, milleks on meetmed 1.2  „Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine“, 2.1 „Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine“ ning  2.3 „Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine“. Samuti otsustasime hilissuvel esmakordselt välja kuulutada ideevooru, mis aitaks meil valmistuda järgmise aasta taotlusvoorudeks ning aitaks võimalikel taotlejatel juba varakult oma mõtteid koondada ja plaane teha,“ tutvustas Rüütle partnerluskogu lähema tuleviku tegemisi.

Põlvamaa Partnerluskogu on üks 26st kohalikust Leader-tegevusgrupist, mis katavad 98% Eesti maapiirkondadest. Igal tegevusgrupil on valminud oma tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegiad, mida alates 2009. aasta algusest rakendatakse, korraldades projektikonkursse  strateegia tegevuste elluviimiseks. Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991. aastal. Leader-toetus moodustab 10% Eesti maaelu arengukava toetuste eelarvest.

Infot Põlvamaa Partnerluskogu strateegia meetmete, taotlemistingimuste ja toetatud projektide kohta saab partnerluskogu koduleheküljel aadressil www.partnerluskogu.ee