Projektitoetuste taotlusvoor Põlvamaa Partnerluskogu strateegia kahele meetmele oli avatud 20. märtsist kuni 5. maini.

Taotlusi laekus kokku 31, neist:
* meede 2.1 –– Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine – 18 projektitaotlust, millest rahuldati 14 kogusummas 2 469 271 krooni.

*meede 2.2 – Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine – 13 projektitaotlust, millest rahuldati 9 taotlust kogusummas 1 955 888 krooni.

Nimekiri rahastusotsuse saanud projektidest.

Sügisel avaneb taotlusvoor partnerluskogu strateegia kolmele meetmele: 1.2 – Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine, 2.1 – Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine ning 2.3 – Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine.

Lisainfot meetmete ja taotlemistingimuste kohta leidub Põlvamaa Partnerluskogu koduleheküljel.