Projektitaotlusi võivad esitada Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vald) tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused. Toetatavateks tegevusteks võivad olla investeeringud, sh infrastruktuuriinvesteeringud, koolitused, õppereisid, üritused jm. Projektitoetust antakse MTÜle, SAle ja KOVle kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest ning ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks toetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Meetme „Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine“  (meede 1.2) eesmärgiks on majandustegevuse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine oskuste omandamise, suutlikkuse suurendamise ja ettevõtluse edendamise kaudu, keskendudes peamiselt tegevuspiirkonna loodus- ja kultuuriressursside paremale kasutamisele ettevõtluses. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 500 000 krooni.

Meetme „Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine“ (meede 2.1) eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanike elukvaliteedi parandamine elukeskkonna korrastamise ja kaasajastamise kaudu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 300 000 krooni.

Meetme „Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine“ eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanikkonna kaasamine ning nende oskuste ja teadmiste tõstmine, et suurendada kogukondade suutlikkust, parandades seeläbi piirkonna elujõulisust. Taotlusvooru on oodatud kohaliku algatuse edendamise projektid ning ühele projektile saab taotleda toetust kuni 100 000 krooni.

Taotlusvoor on avatud 17. august kuni 5. oktoober kell 17.00. Nimetatud ajaks peavad ka posti teel saadetud projektitaotlused olema laekunud Leader-kontorisse.

Täpsemat informatsiooni meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta saab partnerluskogu koduleheküljelt www.partnerluskogu.ee või telefonidel 799 8953, 799 8957, 5302 9100, 5303 0738.