Foorumi korraldas Andaluusia autonoomse piirkonna valitsus ning selle eesmärgiks oli tuua kokku maaelu arenguga tegelevad organisatsioonid Hispaaniast, mujalt Euroopast ning kolmandates riikides, et üheskoos jagada kogemusi Leader-projektide elluviimisel ning leida kontakte koostöö edendamiseks maaelu arengu hüvanguks.

Foorumi kahel esimesel päeval toimusid hommikust õhtuni paralleelselt neljas erinevas saalis temaatilised ettekanded. Muu hulgas tutvustati näiteks ornitoloogiaturismi üle-euroopalist võrgustikku ja Hispaania- ja Portugali piiriülese koostöö viljana loodud muuseumite võrgustikku, samuti räägiti ajaloo- ja kultuuripärandi ning maastiku eripära tähtsust maaelu arengu ressursina. Samal ajal ettekannetega oli võimalus osaleda ka ümarlaudadel ning külastada messi, kus maaelu arengu organisatsioonid end tutvustasid. Ürituse kolmandal päeval viidi Sevilla ümbruses läbi kolm temaatilist ekskursiooni, kus külastati kohalikke ettevõtjad,  muuseume,  tutvustati Leader-tegevusgruppide ja teiste maaelu arengu organisatsioonide poolt edukalt läbi viidud projekte.

Partnerluskogu esindajad kohtusid foorumil kahe Hispaania tegevusgrupiga, kellega plaanide kohaselt ootab peagi ees koostöö ühisprojektide näol. Septembri lõpus läheb partnerluskogu juhatus külla sõprustegevusgrupile, Condado de Jaen’i maaelu arenduskojale (ASODECO), kus tutvustatakse läbi viidud projekte ning tehakse plaane edaspidiseks koostööks.

Foorumil osales lisaks Euroopa riikide esindajatele ka huvilised Lõuna-Ameerikast ja Aafrikast. Foorumil osales kokku kuue Leader-tegevusgrupi esindajaid üle Eesti, Põlvamaa Partnerluskogu esindasid juhatuse liige Alar Alapert ja projekti koordinaator Rahel Lepp.