12.–14. juunini kogunevad Euroopa maaelu arengu eestvedajad LINC 2012 konverentsile Tartus ja Lõuna-Eestis.
Üritusele oodatakse üle 200 aktiivse maaelu arendaja 15 Euroopa riigist ja delegaate Brüsselist Euroopa Komisjonist.

Konverentsi korraldavad ühiselt Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid – Tartumaa Arendusselts, Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider –  ning Maamajanduse Infokeskus maaeluvõrgustiku büroo.

LINC (Leader Inspired Network Community) on rahvusvaheline koostöökonverents Austria, Saksamaa, Eesti ja Soome Leader-tegevusgruppide ja maaeluvõrgustike eestvedamisel.

Konverentsi põhieesmärgiks on edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa Leader-piirkondade vahel. LINC toimub juba kolmandat korda, sel aastal Eestis, ning sedapuhku on konverentsi läbivaks teemaks kaasamine ja vabatahtlik töö. Kaasamise võtmes käsitletakse konverentsi seminaridel maaelu arengu seisukohast olulisi teemasid: kohalik toit, maaturism, kogukonnateenused, noored ja seeniorid, kohalikud ressursid ja energeetika. Tutvustamisele tulevad Eesti eesrindlikud Leader-projektid.

Peale seminaride hõlmab konverents kaasahaaravat spordiprogrammi. Spordivõistlused toimuvad Põlvamaal Mammaste Tervisespordikeskuses. Kuna kõik toimub meile, eestlastele, tähendusrikkal ajal jaanipäeva eel, siis on spordialadesse põimitud rohkelt rahvuslikke traditsioone ja legende. Külalised saavad ennast proovile panna sõnajalaõit otsides ja kurja silma peletades, rahvariide vööd punudes ja murul suusatades, ei puudu ka Eestis leiutatud kiikingu proovimise võimalus. Spordiprogrammi lõpuks selgub, kes on küla parim mees ja naine ning terve Euroopa parim tegevusgrupp.

Konverentsi viimasel päeval, 14. juunil stardime külalistega Lõuna-Eesti erilistesse paikadesse: Setomaale, Sibulateele, Võru- ja Valgamaale. Peale tutvumise kohalike inimeste, piirkonna toidu, laulu, tantsu, kultuuri- ja vaatamisväärsustega tehakse igas paigas midagi konkreetselt ära ehk aset leiab talgutöö! Talgute korras saavad Liivi muuseumis valmis saunavihad, Taagepera külaseltsi eestvedamisel valmistatakse vildist ja savist esemeid Taheva asenduskodu laste toetamiseks, Võrumaal Tsolgo külas panevad konverentsile tulnud käed külge laste mänguväljaku ehitusele ja õpitakse laduma puuriita, Seto Tsäimaja juures ehitatakse traditsioonilist roigasaeda.

Euroopa Liidu riikides on kokku üle 2000 Leader kohaliku tegevusgrupi, kelle ülesandeks on maaelu arendamine ja kohaliku algatuse toetamine. Eestis on tegevusgruppe 26.

Lisainfo: http://www.info-linc.eu/est