Maikuu lõpus külastasid Kõlleste ja Mooste valda Eesti Maaülikooli ja Saksamaa Bohumi ülikooli maakorralduse tudengid.

Koostööprojektina kahe ülikooli vahel korraldatud ühine kursus toimus ajavahemikul 28.05-01.06 Tartus.
Ühiskursuse eesmärk oli tudengite poolt välja töötada maaelu arengu vajadused ja võimalused, kaardistada arengupotentsiaal ning koostada arengustrateegia Eesti ühe maapiirkonna näitel. Selleks tööks valiti Eesti Maaülikooli poolt Põlvamaalt neli omavalitsust Kõlleste, Vastse-Kuuste, Põlva ja Mooste vallad, mille ressursse ja potentsiaali põhjalikumalt uuriti. Lähenemisnurgaks oli kaasaegsem arusaam maakorraldusest, mille eesmärgiks on leida parim maakasutus käsitletava piirkonna jaoks.

 
Eesti Maaülikooli ja Saksamaa Bohumi ülikooli tudengid Krootuse Agro kaasaegsesse piimafarmi sisenemas

Kursusel osales kaheksa tudengit ja kaks õppejõudu Saksamaa Bohumi ülikoolist ning samapalju Eesti Maaülikoolist.

Maaülikoolist olid projekti eestvedajateks geomaatika osakonna õppejõud Evelin Jürgenson ja  Siim Maasikmäe.

Päev algas Krootuse Rahvamaja saalis Kõlleste valla tutvustamisega. Vallavanem Andrus Seeme ja arendusnõunik
Piret Rammul andsid ülevaate Kõlleste valla ajaloost, hetkeseisust ja viimase aja tähtsamatest arendustegevustest.

Eraldi ülevaate said tudengid Põlvamaa Partnerluskogu piirkonnas Leader programmi toetusel elluviidud projektidest
ja toetuste kasutamise mõjust koos põhjalikuma statistikaga.

Kõlleste valla ettevõtlusega tutvumisel külastati põllumajandusettevõtte Krootuse Agro kaasaegset vabapidamise ja
lüpsirobotitega lauta, Piigastes asuvat 35-kohalist kaasaegset pansionaati, Kõlleste Kommimeistrite šokolaadivabrikut ning Käbliku turismitalu.

Mooste vallas tutvusid kursuslased renoveeritud Mooste mõisakompleksiga, külastasid Folgikoda, Villavabrikut ja Savikoda ning mõisa vanas viinavabrikus tegutsevat Eesti Fototurismi Keskust.