Põlvamaal Moostes avab uksed huvikool, kus kõigil on võimalik õppida eesti rahvapille ja pärimusmuusikat.
Kooli pidajaks on MTÜ Folgisellide Selts ning õppekava koostajaks rahvamuusikaõpetaja ja etnomusikoloog Krista Sildoja.

Laiemalt on Mooste jõudnud rahvamuusikakaardile läbi festivali “Moisekatsi elohelü” ja Mooste Folgikoja valmisehitamisega, mis on tipptasemel heli- ja valgustehnikaga Kagu-Eesti suurim kontserdisaal.

Rahvamuusika töötlemise õhinast kantuna võtsid toimekad Mooste inimesed eesotsas vallavanem Ülo Needoga
nõuks hakata süvenema meie esivanemate muusikalisse pärandisse. Uue kooli rajamine on selle soovi uhkeks väljenduseks.

Eestis on mitmeid muusikakoole, kus klassikalisele pillimänguõppele lisaks saab õppida ka pärimusmuusikat
(näiteks Värska ja Võru muusikakoolid). Kuid ainult pärimusmuusikale spetsialiseeruvat muusikakooli meil veel ei ole. Mooste kool on siinkohal julgeks teerajajaks.

Siinsesse eelkooli on oodatud kuni 8-aastased lapsed, et grupitundides laulda, mängida ja tantsida ning valmistuda
põhiastmes õppimiseks. Põhikool koosneb nooremast ja vanemast astmest. Kui õpilane läbib kõik õppekavas ettenähtu, saab ta muusikakooli lõputunnistuse. Kel on peale põhikooli veel huvi pillimänguga jätkata, saab valida lisaastme, et täiendada end näiteks kõrgemasse muusikaõppeasutusse sisseastumiseks. Kõigile huvilistele (ka täiskasvanutele), kelle eesmärgiks ei ole muusikakooli lõputunnistus, on loodud vabaõppe vorm, mille kestvuse valib õppur ise aasta kaupa.

Koolituskeskusena püüab Mooste Rahvamuusikakool pakkuda täiendõppevõimalusi ka muusikaõpetajatele ja teistele huvilistele, kel soov tundma õppida ajaloolist rahvamuusikat tema eheduses.

Pille, mida õppida saab, on palju – väikekanneldest külakanneldeni, lõõtspillist akordioniteni. Muidugi ei puudu poogenpillid- viiul ja hiiu kannel, puhkpillid torupill ja paljude lemmik – parmupill. Samuti pannakse rõhku koosmängule ja praktilisele rahvamuusikast tulenevale muusikateooriale, et kooli lõpetaja oleks võimalikult nobe noodistlugeja, samaaegselt ka kuulmisele toetuva matkimismeetodi silmapaistev esindaja.

Õpetajateks on oma ala tunnustatud tegijad Krista ja Raivo Sildoja. Lisaks on nõusoleku andnud õpetajatöös oma panusega osalemiseks Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu ja Ott Kaasik. Vastavalt võimalustele soovitakse meistriklasside vormis kutsuda külla häid rahvapillimehi kõikjalt Eestist, eriti Lõuna-Eestist.

MTÜ Folgisellide Seltsi eestvedamisel Moostesse pärimusmuusikakooli loomist toetab ka Põlvamaa Partnerluskogu Leader programmist nii mööbli kui muusikariistade soetamisel.   

Lisainfo
Krista Sildoja
tel: 55 31478