09. mail algusega kell 17.00 toimus Kiidjärve külakeskuses Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek. 

Koosolekust võttis osa 26 liiget, sealhulgas 5 volitusega esindajat. 

Üldkoosolekul andis tegevjuht Tiiu Rüütle ülevaate senisest eelarve kujunemist ja toetuste jagunemist omavalitsuste, MTÜde ja ettevõtjate kaupa. Üldkoosolek kinnitas partnerluskogu 2010. a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni liikme Indrek Käo poolt ette kantud revisjonikomisjoni otsuse. 

Üldkoosolek võttis vastu ka otsuse partnerluskogu toetuste eelarve jaotuse ja rakenduskava muudatuse kohta, mille kohaselt on toetuseelarve jääk 2011. a. kohta meetmes 1 „Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine“ 74 304.31 eurot ja meetmes 2 „Elukvaliteedi parandamine“ 103 983.40 eurot. 

Koosolekul otsustati, et edaspidi saadetakse liikmetele koosolekute kutsed e-posti teel ja kirjalikult nendele liikmetele, kelle kohta ei ole meiliaadressi või kes avaldavad selleks eraldi soovi. 

Koosolekul oli veel infoks, et partnerluskogu liikmetele on kavas korraldada õppereis 4.-7. september Ahvenamaale. Selle toimumise, registreerumise ja täpsema kava kohta saavad liikmed aga täpsemat teavet edaspidi.