16. mail oli viimane koolituspäev viiest Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupist (Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa ja Piiriveere Liider) välja valitud 15 ettevõtlusnõustajal. 

Projektis „Ettevõtlusnõustajate koolitus“ osalesid Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast ettevõtjad Kalev Kreegipuu ja Martti Kaleva. 

Ettevõtluse ja nõustamise teemasid käsitleva 11 päevase koolitusprogrammi viis läbi parimaks pakkujaks valitud Sinu Koolituspartner OÜ. 

Lisaks toimunud koolitusele osalevad ettevõtlusnõustajad järgmisel nädalal praktikal Soomes Kauhajoel, Suupohjan Arendusühingu tegevuspiirkonnas. Seal on kavas tutvumine kohaliku ettevõtjate nõustamise süsteemiga ja kohtumised Leader programmi eestvedajatega ning külastused kohalikku turismiettevõttesse, metalliettevõttesse ja Suupohjan kutsekooli. 

Koostöösuhete arendamine sai alguse juba 2008. a. novembris kui Leader programmi algatusel toimus Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsuste esindajate õppereis Soome, Suupohjan Arendusühingu tegevuspiirkonda. 

Edasine eesmärk on suurendada ettevõtlusnõustajaid kaasates piirkonnas ettevõtlusaktiivsust, kasutada ära Euroopa Liidu toetusfondide võimalusi ettevõtluse arenguks ja edendada koostöösuhteid.