Põlva valla 18 küla saavad kokku 20 uut infotahvlit, mille soetamiseks taotleti toetust Leader programmi raames Põlvamaa Partnerluskogu meetmest „Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine.“


Talgupäeval paigaldasid Lutsu küla elanikud oma infotahvli. Foto: Tiiu Rüütle

Projektis „Põlva valla küladesse infotahvlid – info inimesele lähemale“ saavad uued infotahvlid Aarna, Eoste, Himmaste, Holvandi, Kiuma, Kähri, Lutsu, Mammaste, Miiaste, Nooritsmetsa, Orajõe, Peri, Puskaru, Rosma, Taevaskoja, Tännassilma, Vanaküla ja Valgesoo külad. 

Põlva vallavalitsuse arendusnõuniku Mari-Riina Terna eestvõttel toimunud koostööprojekti kaasati kõik huvitatud külad ja külade endi poolt pakuti välja infotahvlite asukohad ning kooskõlastati need maaomanikega. 

Külad saavad nüüd ühisürituste ja tegevuste reklaamiks ning teadete levitamiseks ilusad uued puitmaterjalist viilkatusega infotahvlid, mõõtudega 1,5 x 1,2 m, kuhu teisele poole on mitmetes külades kavas paigaldada ka postkastid. Lisaks infovahetamise kohale on seal näha külatähis, kus on peal küla nimi, valla nimi ja vapp ning Põlvamaa Partnerluskogu ja Leader programmi logod. 

Infotahvlid valmistas parima pakkumise teinud OÜ Guido Mööbel. Kogu projekt läks maksma 5284 eurot, millest Leader programmi toetus oli 3963 eurot. 
Infotahvleid paigaldavad ja edaspidi haldavad külaelanikud ise.