MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub esmaspäeval, 9. mail algusega kell 17.00 Kiidjärve külakeskuses

Koosoleku päevakord: 

1. 2010. a. majandusaasta aruanne. 
2. Revisjonikomisjoni otsus. 
3. Toetuste eelarve jaotus ja rakenduskava muudatus. 
4. Jooksvad küsimused ja info.