5.-6. mail on Põlvamaal külas Hiidlaste Koostöökogu, et tutvuda õppereisil Põlvamaa Partnerluskogu kogemustega Leader programmi elluviimisel. 

„Üha enam saab ka Eestis kohapeal õppida teiste kogemustest ja viimase aja arenguid Põlvamaal vaadates teeb rõõmu, et külalistele kava kokku pannes on meil näidata palju Leader programmi toel tehtut,“ märkis partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. 

Põlvamaa ringsõidu käigus külastame Veriora vallas kultuuripärandiks olevat Süvahavva villavabrikut ja renoveeritavat Ürgoru seltsimaja. 

Laheda vallas on kavas tutvuda Leader programmi toel rajatud Kõrbjärve ujumiskoha ja vaatetorniga ning noortefestivali Laheda Rock toimumispaigaga. Ridalis teeb ülevaate Ridali lennuvälja arendamisest ja klubihoone rajamisest lennuklubi juhataja Einar Viin. 

MTÜ Taevaskoja tegemiste näitel saavad külalised ülevaate Taevaskoja küla arendamisest ja sealhulgas Leader programmist toetatud projektidest. 
Esimene külastuspäev lõpeb Moostes Eesti Fototurismi Keskuses. 

Pärast Mooste mõisakompleksi arendamisega tutvumist on kavas Põlva vallas asuva waldorf eralasteaia ja – kooli külastus. Seal kavandatava Põlvamaa Rohelise Maja projektist teeb ülevaate Tiina Länkur MTÜ Rosma Haridusseltsist. 

Maanteemuuseumis Varbusel saavad hiidlased kuulda Põlvamaa Rohelisemast Märgist ja kohaliku toidu ning oma toodete toetamisest, millest räägivad projekti eestvedajad Kaire Mets ja Tiiu Marran. 

Peale Eesti Maanteemuuseumi külastust teevad Hiidlaste Koostöökogu liikmed veel tutvust Valgjärve vallas Pikajärve mõisa arendamisel Leader programmist toetatavate projektidega. 

Põlvamaa Partnerluskogul on kavas ka vastukülaskäik Hiiumaale.