23. mail toimus Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek. Koosolekust võttis osa partnerluskogu 48st liikmest 34. Päevakorras olid muu hulgas 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, audiitori rahandusinformatsiooni ja revisjonikomisjoni otsuste kinnitamine, tänavuste projektitaotluste lühitutvustus liikmetele.

Hääletuse teel valiti partnerluskogule uus juhatus ning revisjonikomisjon, kelle ametiaeg kestab kolm aastat. Juhatus kinnitati koosseisus Andrus Seeme, Tiina Länkur, Ülo Needo, Alar Alapert, Indrek Käo, Tiit Rammul, Lennart Liba ja Katrin Peil. Revisjonikomisjoni valiti Sirje Tobreluts, Tõnu Lõbu ja Urmas Kivirand.

             
Hetk hääletamiselt.                               Foto: R. Lillemäe

Tegevjuht Tiiu Rüütle tutvustas liikmetele Leader-programmi tulevikuplaane Euroopa Liidu ja Eesti riigi tasandil, samuti samme, mida partnerluskogu on astunud rahvusvahelise koostöö edendamiseks. Aktiivsed läbirääkimised käivad Soome, Läti ja Hispaania Leader-tegevusgruppidega koostööprojektide elluviimiseks.

Üldoosolek toimus Kanepi vallas Põlgaste jahimajas, mis renoveeriti äsja LEADER-toetuse abil. Järgmine üldkoosolek toimub septembris, kus kinnitatakse tuleva aasta eelarve.