12.-14. juunil toimus Soomes Rauma linnas järjekordne rahvusvaheline konverents LINC, millest võttis osa ka Põlvamaa Partnerluskogu 8-liikmeline esindus.

Konverentsil osales 300 inimest 17st Euroopa riigist, Eestis osales 14 LEADER-tegevusgruppi.  Lisaks koostöö ja –võrgustike alastele seminaridele pakuti võimalust tutvuda kogukondade algatustega Turu saarestikus. „Piirkonnas, kus saari on tuhandeid, praamid liiguvad vaid maist septembrini ning mõnel saarel elab püsivalt kõigest paar perekonda, on kogukondlik tegevus paras väljakutse,“ tunnustas partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme, „ometi tegutseb LEADER-tegevusgrupp edukalt ka seal. Koor riisutakse muidugi ka suvisest turistide perioodist,“ sõnas Seeme.

Traditsiooniliselt toimusid konverentsi raames ka võistlused, kus hinnati nii spordi- kui silmaringialaseid teadmisi. Rahvusvahelistest segavõistkondadest sai kuldmedali  võistkond, kuhu teiste riikide esindajate seas kuulus ka Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse meespere. 


Partnerluskogu võidukas meeskond. Foto: Põlvamaa Partnerluskogu arhiiv

Konverentsil loodi  sidemed Põhja-Rumeenias tegutseva Somes Codru nimelise tegevusgrupiga, kellega partnerluskogu tegevtöötajad hakkavad pidama läbirääkimisi võimaliku tulevase kohaliku toidu alase koostöö asjus.

LINC-konverents keskendub koostöö arendamisele erinevate Euroopa LEADER-tegevusgruppide vahel. Konverentside traditsiooni algatas Austria aastal 2010. Järgmisel aastal toimuv juubelikonverents toimub Eestis Pärnumaal.