3.-4. mail tutvusid Põlvamaa Partnerluskogu liikmed Peipsiäärse piirkonna ettevõtjate tegemistega. Õppereisi esimesel päeval tutvuti Sibulatee võrgustiku sünniloo, toimimise ja liikmetega ning teisel päeval Peipsi-Alutaguse Koostöökoja ehk Leader-tegevusgrupi piirkonna väikeettevõtjate ning toetust saanud projektidega.

Sibulatee on Peipsi ääres looklev sihtkoht, mille suurimateks kultuuririkkusteks on vene vanausuliste kogukond põhiliselt Varnja ja Kolkja külades, baltisaksa kultuuri kants Alatskivi loss ning traditsioonilisel viisil kasvatatava kuulsa peipsi sibula tootmine.

Sibulatee projekt sai alguse 2009.aastal, kui tartlane Liis Lainemäe otsustas õla alla panna selle kultuuriliselt omapärase piirkonna identiteedi kasvule ja populariseerimisele ning lõi mittetulundusühingu Sibulatee. „Sibulatee on oma olemuselt võrgustik, mis koondab ühe katuse alla piirkonna turismi- ja väikeettevõtjad, kelle tegevuse iseloom rõhutab piirkonna kultuurilist ja majanduslikku omapära,“ selgitas MTÜ Sibulatee juhataja Liis Lainemäe. „MTÜ Sibulateel on kaks põhitegevust – piirkonna turundus ning võrgustiku arendamine ja kooshoidmine. Momendil on võrgustikuga ühinenud 25 piirkonna ettevõtjat ehk sibulateelist, kes on MTÜ Sibulatee partnerid ning seotud partnerluslepingutega,  millest loodetavasti tõuseb tulu nii ettevõtjatele endile kui ka saame astuda samme piirkonna kultuuriväärtuste tutvustamiseks ning omapärase kultuuripärandi säilitamiseks,“ sõnas Lainemäe. Vastupidiselt paljudele mittetulundusühingutele on Sibulatee kohalikest omavalitsustest majanduslikult sõltumatu, saades toimimiseks vajalikke rahalisi vahendeid paindlikest liikmemaksudest, ekskursioonide korraldamisest ning riiklikest ja Euroopa Liidu fondidest.      

Suur pühendumine Sibulatee arendamisse  on kandnud vilja –  eksootikat ihkavate sise- ja välisturistide hulk piirkonnas on aasta-aastalt kasvanud. 

Partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme Turgi käsitöötalus kangastelgedel kudumas. Foto: Liis Lainemäe

Teisel õppereisipäeval võõrustas partnerluskogu liikmeid Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevjuht Lii Roosa. „Ida-Virumaa piirkonna väikeettevõtjad on sama hakkajad kui meie piirkonna omad – leitakse väike nišš, mis turul täitmata ning vahendid oma idee elluviimiseks, olgu selleks siis kohalik hallitusjuust ja –juustukrõpsud, gurmeetooted lambalihast või kohalikest komponentidest vein,“ lausus partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. Vaatamata toodete suhteliselt kallile hinnale kurtsid ja ühtlasi rõõmustasid  kõik külastatud väiketootjad, et tellimusi  on rohkem kui jõudlust. „Mõnel suvel ei jõua laadalegi, huvilised seisavad kodus järjekorras ja viivad siit kõik minema,”  sõnasid ettevõtjad rahulolevalt.

Põlvamaal on Leader-programmi toel alguse saanud Rohelisema märgi võrgustik. Põlvamaa Rohelisem märk on kvaliteeditähis, mis omistatakse piirkondlikku päritolu, kõrge kvaliteediga ja looduslikku päritolu toodetele ja teenustele. Võrgustikuga on praeguseks ühinenud ja kvaliteedimärki kannavad 52 ettevõtja tooted/teenused.  Samuti on Leader-programm toetanud Postitee võrgustiku investeeringuid ja algatusi.