Septembri alguses toimus partnerluskogu juhatuse koosolek, kus vaadati üle Leader programmi uue perioodi avanemise hetkeseis ja uue eelarve kasutuselevõtuks vajalikud ettevalmistused, mida tegevusgrupi poolt teha saab.

Juuli alguses saime maaeluministeeriumilt tagasiside uue perioodi strateegiale, mis oli nõuetele vastavuse osas positiivne ja tõi välja mõned ettepanekud ja kommentaarid täienduste tegemiseks. Koos strateegia koostamise eksperdi Indrek Maripuuga arutas juhatus tehtud täiendused ja parandused läbi ja esitab muudatused oktoobrikuus toimuvale üldkoosolekule uuesti kinnitamiseks.

Partnerluskogu juhatus uue perioodi koostööprojekte arutamas.

Tegevjuht Tiiu Rüütle andis ülevaate, et tegevusgruppidele on toetuse taotluste vastuvõtmine PRIA-s planeeritud alates 19. oktoobrist. „See puudutab ainult kohalikke tegevusgruppe, kes peavad esitama taotluse strateegia rakendamiseks, aga ei puuduta veel kohapealset projektide esitamist,“ selgitas Rüütle. „Kõik sõltub praegu sellest, millal maaeluministeerium Leader määruse kinnitab ja minister tegevusgruppidele toetuseelarved määrab. Eesti Leader Liidu poolt oleme omapoolse tagasiside Leader määruse eelnõu kohta maaeluministeeriumile saatnud.“

„Praegu on veel mitmed etapid läbida ja päris võimatu öelda, millal saame taotlusvoorud avada. Kindel on see, et mitte enne 2016 aastat“ tõdes juhatuse esimees Andrus Seeme.

Taotlusvooru avamisest teavitame vähemalt neli nädalat enne projektitaotluste vastuvõtuaja algust kohalikus lehes, oma veebilehel ja muudes kohalikes infokanalites. Selles osas jääb kohapeal projektide esitamiseks piisav ettevalmistusaeg. Kogu projektide esitamine ja menetlus on uuel perioodil kavandatud ainult e-PRIA keskkonna kaudu.

Lisainfo:
Tiiu Rüütle
Tel: 53029100
leader@polvamaa.ee