Põlvamaa Partnerluskogu kuulutab välja konkursi projekti 
“Leader ettevõtlusnõustaja koolitus” raames koolitatavate 
ETTEVÕTLUSNÕUSTAJATE leidmiseks. 

Koolituse eesmärk on ettevõtlusnõustamise arendamine, 
et suurendada ettevõtlusaktiivsust Põlvamaa Partnerluskogu 
tegevuspiirkonnas. Projekti raames läbivad ettevõtlusnõustajad 
11 päevase aktiivõppe koolituse. 

Koolitused toimuvad Kagu-Eestis 

Kandidaadilt eeldame: 
* olemasolevat nõustamiskogemust ettevõtlusvaldkonnas, 
soovitavalt kuni 2 aastat ja/või 
* ettevõtjana töötamise kogemust, soovitavalt kuni 5 viimast aastat. 

Motivatsioonikiri koos CV-ga esitada hiljemalt 22. veebruariks aadressil Kesk 20, 63308 Põlva, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu 
või partnerluskogu@polvamaa.ee 

Info: 79 98953; 53 029100