Teisipäeval, 01. märtsil kell 16.00 lõppes Põlvamaa Partnerluskogus Leader meetmest rahastatavate projektitoetuste taotlusvoor. 

Avatud oli kaks toetusmeedet – meede 1 “Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine” ja meede 2 “Elukvaliteedi parandamine”. 

Projektitaotlusi laekus kokku 84. Populaarsem oli meede 2, kuhu laekus 48 projekti. Kahest meetmest kokku taotletakse toetusi veidi üle 717 tuhande euro ning toetuste eelarve selles taotlusvoorus on kokku 575,2 tuhat eurot. Enamus taotlusi laekus MTÜ-delt ja ettevõtjatelt. 

„Tõdesime, et Leader-meetme võimalused on maapiirkonna ja külaelu arenguks vägagi oodatud ning meie piirkonnas on aktiivseid taotlejaid ja jätkub tugev konkurents. Taotlusi oli kõigist piirkonna omavalitsustest ja nii investeeringuteks kui koolitusteks ja õppereisideks,“ sõnas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. 
Toetuse rahuldamise otsused jõuavad taotlejateni aprilli alguses. 

Vastavalt Leader programmi elluviimise põhimõttele – alt-üles lähenemine – teeb esitatud projektitaotluste esimese menetluse ja paremusjärjestuse hindamise kohalik tegevusgrupp, kontrollides projekti planeeritavate tegevuste vastavust piirkonna strateegiale ja meetme eesmärkidele. Kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saanud projekti esitab taotleja PRIA büroole, kus toimub lõplik taotluse menetlemine ja toetuse väljamaksete teostamine.