SA Põlvamaa Arenduskeskus viib Leader programmi toetusel 16.-20. oktoobril 2011 läbi ettevõtjate õppereisi Austriasse. Õppereisi eesmärgiks on Põlvamaa Partnerluskogu piirkonna majandustegevuse mitmekesistamisele kaasa aitamine. 

Austrias külastatakse külapoode, juustutehast, viinamarjakasvatust, liha- ja piimatootmise ettevõtteid. Kohtutakse Bio köögiviljade kasvatajatega ühisturunduse võrgustike ning turismitalude ja keskkonnasõbralike maahotellide esindajatega. 

Osalemiseks on vajalik koostada motivatsioonikiri, kus tuleb ära märkida oma nüüdsete ja tulevaste sektorite vahelise koostöö ideede kirjeldus ja elluviimise kogemus. 

Osalejate valiku kriteeriumiks on osaleja tegevus ning valmisolek teadmisi ja ideid kohaliku tasandi ettevõtlusvõrgustikes rakendada. Eelistatud osalejateks on kahe sektori koostööideedega motivatsioonikirjade esitajad. 

Koolitus toimub 10-le osalejale ja orienteeruv omaosalus on 195 eurot. 

Motivatsioonikiri tuleb saata 25. märtsiks 2011 Põlvamaa Arenduskeskuse e-posti aadressile tiium@polvamaa.ee või ulla@polvamaa.ee või kirjalikult postiga Kesk 20 Põlva, SA Põlvamaa Arenduskeskus. 

Põlvamaa Partnerluskogu piirkond hõlmab Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora valda.