Pühapäeval, 13. veebruaril algab SA Põlvamaa Arenduskuse koolitusprogramm, mis pakub innustust ja enesetäiendusvõimalust Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna külavanematele ja -aktivistidele. Kokku toimub veebruarist aprillini neli koolitusmoodulit.

Projekti „Külavanemate õpitoad“ käigus õpitakse muuhulgas vaatlema oma koduküla läbi fotokaamera, treenitakse meeskonna juhtimise oskusi, õpitakse koostööpartnerite kaasamist ning oma küla maine kujunduamise ja pressisuhtluse nippe. 

Põlvamaal on aktiivseid külasid ning kogukondi, kuid loomulikult sõltub palju initsiatiivikatest eestvedajatest. „Külavanemaks ei saa kusagil õppida ja seepärast oleme oma põneva koolitusprogrammi loonud eelkõige külade eestvedajate enesearengut silmas pidades,“ selgitas Annely Zeigo, SA Põlvamaa Arenduskeskuse MTÜ konsultant.

Seetõttu korraldatakse koolitused nädalavahetustel. 13. veebruaril Saverna külakeskuses toimub koolituspäev „Meie pere ja küla pildis“, 12. märtsil Mooste Linakojas meeskonna juhtimise koolitus, 19. aprillil Veriora päevakeskuses kodanike ja omavalitsuse vahelise koostöö koolitus ning koolitusprogrammi lõpetab 08. ja 09. aprillil toimuv info- ja meediasuhtluse koolitus. Koolitusprogrammi viivad läbi liikumise Kodukant spetsialistid. 

Täpsem info ja registreerumine on nii Kodukandi veebilehel kui ka Põlvamaa portaalis või Annely Zeigo telefonil 5192 1636. 

Külavanemate õpitubade toimumist toetab Põlvamaa Partnerluskogu meetmest “Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine.”