Põlvamaa Partnerluskogu korraldas 17.-24. jaanuar ümarlauad strateegia meetmete tutvustamiseks tegevuspiirkonna kõigis üheksas omavalitsuses, kus osales kokku 116 inimest. 

Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle tutvustas osalejatele 03. oktoobrist 2010 kehtima hakanud uue Leader määrusega seotud muudatusi ning nõudeid korrektse projektitaotluse esitamiseks. Põlvamaa Partnerluskogu strateegia meetmetest elluviidavaid projekte toetatakse Leader programmist. 

„Kokku on 2011. aastal Põlvamaa Partnerluskogu eelarves 575 205 eurot ning ümarlaudadel osalejate rohkus annab märku, et euro tulek ei ole investeerimishuvi vähendanud,“ rõõmustas partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. 

Kõige aktiivsemalt oli osalejaid Põlva, Ahja ja Vastse-Kuuste vallas. 

Sellest aastast on strateegia toetusmeetmeid kaks: „Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine“ ning „Elukvaliteedi parandamine“. 

Projektitoetuse taotlusi saavad esitada Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vallas) tegutsevad MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused. 

Taotluste vastuvõtt toimub 14. veebruar kuni 1. märts kell 16.00. 

Vaata pilte siit.