9. detsembril toimus Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek, kus võeti vastu otsus perioodi 2009-2013 projektitoetuste eelarvest vabanenud jääkide kasutuselevõtuks ja tehti kokkuvõte tegevuspiirkonnas läbiviidud küsitlusest ning loositi vastajate vahel välja auhindu.

Vabanenud eelarvevahendite arvelt kinnitati kevadel toimunud taotlusvooru esitatud ja hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektide pingerea alusel projektitoetus neljale uuele projektile. Leader programmi toetuse saavad OÜ Suuvere projekt „Meekäitlemise inventari soetamine“, MTÜ Natura nudus projekt „Ihamaru meemaja õpiõu-väliklass“, MTÜ Põlvamaa Turism projekt „Tervist Taevaskojast“ ning osalise toetuse määramine tehti MTÜ Piigaste projektile „Loodusressursse säästva küttesüsteemi rakendamine Piigaste pansionaadis.“ Kokku kinnitas juhatus toetusi summas 30 946,82 eurot.

„Projektitoetuse eelarvevahendite vabanemise põhjuseks on varasemalt heakskiidetud projektide aegumise või loobumise tõttu katkestatud projektitaotlused ja projektikulude odavnemine,“ selgitas partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

„Oktoobris viisime partnerluskogu liikmete, seniste taotlejate ja piirkonna arendusorganisatsioonide esindajate seas läbi küsitluse kogumaks tagasisidet ja ettepanekuid, millega perioodi 2014-2020 strateegia ja meetmete koostamisel arvestada. Täname kõiki vastajaid, keda oli kokku 45 kõigist piirkonna üheksast omavalitsusest ning kõigist kolmest sektorist“ ütles Tiiu Rüütle.


Põlvamaa Partnerluskogu juhatus küsitlusele vastanutele auhindu loosimas. Foto: Marko Avikson

Kõigi nimeliselt vastanute vahel loositi välja kuus auhinda:

Peavõit – Annely Peebo ja Marko Matvere kontserdi külastus Mooste Folgikojas 22.12.2013,
lisaks kolm Leader 26-kuu kalendrit ja üks projekti „Elu kahe maailma piiril“ kalender ning eriauhind saunalina koos kalendriga kõige kiiremale vastajale.

Peavõidu loosiõnn naeratas Taavi Taavetile Kanepi vallast ning Leader 26-kuu kalendrid võitsid Rainer Soosaar Kõlleste vallast, Lauri Laanisto (MoKs) ja Karin Sepp (Põlvamaa Põllumeeste Liit). „Elu kahe maailma piiril“ kalendri omanikuks sai Taavi Nagel (SK Serviti). Küsitlusele kõige esimesena vastaja auhinna saab Urmas Kivirand Kanepi vallast.