Põlvamaa Partnerluskogu poolt kinnitatud Leader projektitoetustest oli eelmise aasta lõpul viimaseks elluviidud investeeringuks Kanepi keskväljaku ääres asuva kaupluse „Aid ja Kodo“ välisilme ja ümbruse parandamine OÜ Moontec poolt.
 
Kanepi keskmes asuv aiandustarvete ja tööriistade müügiga tegelev kauplus „Aid ja Kodo“ on ka kohaks, kus asub Kanepi ainus sularahaautomaat.


Uuenenud välisilmega kauplus “Aid ja Kodo” Kanepi kirikupargi ääres. Foto: Martti Kaleva 

Projekti tulemusena soojustati ja kaeti laudisega kaupluse fassaad ning heakorrastati ümbrus, kattes käigurajad kõnniteekividega. Sellega seoses tehti ära ka osa Kanepi kirikupargi heakorraprojektist, likvideerides kõrged äärekivid ja asendades ebatasase betoonplaadi kivisillutisega.

OÜ Moontec tehtud investeering oli summas 4964 eurot, millest toetus katab 2978 eurot.