Sel nädalal, 09.-10. veebruaril läbivad Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liikmed arengukoolituse.

Koolituse jooksul vaadatakse üle partnerluskogu prioriteedid ja hinnatakse senist tegevust ning analüüsitakse, millist tulemust strateegia rakendumisest oodatakse.

„Initsiatiiv taolise koolituse läbiviimiseks tuli juhatuse liikmete endi seast,“ sõnas  partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. „Samuti tingib vajaduse strateegia rakendamise hindamise  kvaliteedi koolituse järele asjaolu, et Leader meetme eelarve määramisel aastateks 2011-2013  võtab Põllumajandusministeerium arvesse tegevusgrupi strateegia rakendamise kvaliteeti.“ Koolitus toimub Voorel ja selle viib läbi MTÜ Partnerlus koolitaja Haimar Sokk.  10. veebruaril leiab aset ka kohtumine Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tammega,  kes tutvustab kogemuste vahetamise eesmärgil koostöökoja meetmeid ja läbiviidud projekte.