Neljapäeval, 11. veebruaril kell 18 avatakse pidulikult Põlva vallas Mammaste küla Hatiku külaosas Leader-toetuse abil rajatud infotahvlite ja postkastide valgustus.

„Hatiku elanike jaoks on infotahvlite ja postkastide valgustuse rajamine suureks sammuks turvalisuse suurendamise teel, valgustus kergendab oluliselt ka postiljoni tööd,“  rõõmustas Hatiku Külaseltsi juhatuse liige, Hatiku külaosa vanem ja projekti juht Annika Freiberg. „Soovime avaldada tänu Põlvamaa Partnerluskogule, kes toetas meie projekti kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna meetmest, mida rahastab Leader-programm. Samuti täname Põlva Vallavalitsust ja meie küla elanik Ivar Kurge, kes elektriinsenerina oskas projekti elluviimisel väga suurt abi ja nõu anda.“

Elluviidud projekt lisas külaseltsile indu jätkata küla keskkonna parendamisega ning juba on sündinud uusi ideid ja projekte, mille peale kavatsetakse toetust taotleda.

Projekti kogumaksumus oli ligi 140 000 krooni, millest 82 116 krooni saadi Leader-toetusena ning veidi alla 55 000 krooni Põlva Vallavalitsuselt.

„See projekt on heaks näiteks Leader-lähenemise põhimõtte – mitme sektori partnerluse – edukast toimimisest,“ sõnas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Infotahvlite valgustuse projekti koostas ning valgustuse ehitas OÜ Eltam.

Pidulikule avamisele on kutsutud Põlva vallavanem Arne Tilk, OÜ Eltam esindaja ja Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle