15. veebruaril 2010 avab Põlvamaa Partnerluskogu taotlusvooru strateegia viie meetme projektidele. Projektitoetuse taotlusi saavad esitada Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vald) tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused.

Toetatavateks tegevusteks võivad olla investeeringud, sh. infrastruktuuriinvesteeringud, koolitused, õppereisid, üritused, uuringud jm. Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest ning ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks toetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.

„Kohalike ressursside säästva rakendamise“ (meede 1.1) meetme eesmärgiks on loodus- ja kultuuriressursside parem kasutamine tegevuspiirkonna konkurentsivõime tugevdamiseks kogukonna, kaasa arvatud tegevuspiirkonnas elavate noorte, teadlikkuse tõstmise ning loodus- ja kultuuriressursside eksponeerimise, parandamise ja parema säilitamise kaudu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 150 000 krooni.

„Ettevõtlusaktiivsuse ergutamise“ (meede 1.2) meetme sihiks on majandustegevuse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine oskuste omandamise, suutlikkuse suurendamise ja ettevõtluse edendamise kaudu, keskendudes peamiselt tegevuspiirkonna loodus- ja kultuuriressursside paremale kasutamisele ettevõtluses. Ühe projekti kohta antav maksimaalne toetusesumma on 300 000 krooni.

Meetme „Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine“ (meede 2.1) eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanike elukvaliteedi parandamine elukeskkonna korrastamise ja kaasajastamise kaudu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 300 000 krooni.

Meetme „Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine“ (meede 2.2) eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanikkonna heaolu parandamine kogukonnale suunatud teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise kaudu, aidates kaasa ka tööhõive suurenemisele tegevuspiirkonnas. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 300 000 krooni.

„Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamise“ (meede 2.3) meetme eesmärgiks on partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikkonna kaasamine ning nende oskuste ja teadmiste tõstmine, et suurendada kogukondade suutlikust, parandades seeläbi piirkonna elujõulisust. Ühele projektile saab taotleda toetust kuni 100 000 krooni.

Taotlusvoor on avatud 15.veebruar kuni 5. märts kell 17.00. Nimetatud ajaks peavad olema laekunud ka posti teel saadetud projektitaotlused .
Täpsemat informatsiooni meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta saab partnerluskogu kodulehelt www.partnerluskogu.ee või telefonidelt 799 8953, 799 8957, 5302 9100, 5303 0738.