7. septembril alustas Moostes uutes ruumides pidulikult tegevust rahvamuusikakool, mis on
14. maist 2012 registreeritud ka Eesti Hariduse Infosüsteemis. Rahvamuusikakool ootab kõiki huvilisi õppima
Eesti rahvapille ja pärimusmuusikat.

 
Mooste Rahvamuusikakooli on oodatud õppima igas vanuses huvilised. Kooli pidajaks on MTÜ Folgisellide Selts ning
õppekava koostajaks ja muusikakooli perenaiseks etnomusikoloog Krista Sildoja.


 
Õppekava järgselt on võimalik õppida neljas erinevas õppeastmes.
Eelkooli on oodatud kuni 8-aastased lapsed, et grupitundides laulda, mängida ja tantsida ning valmistuda muusikakooli
põhiastmes õppimiseks. Põhikool koosneb nooremast ja vanemast astmest. Kui õpilane läbib kõik õppekavas ettenähtu,
saab ta muusikakooli lõputunnistuse. Kõigile huvilistele, kelle eesmärgiks ei ole muusikakooli lõputunnistus, on loodud
vabaõppe vorm, mille kestvuse valib õppur ise ühe aasta kaupa.

Koolituskeskusena püüab Mooste Rahvamuusikakool pakkuda täiendõppevõimalusi ka muusikaõpetajatele ja
teistele huvilistele, kel soov tundma õppida ajaloolist rahvamuusikat tema kontekstis.
 
Pille, mida õppida saab, on palju – väikekanneldest külakanneldeni, lõõtspillist akordioniteni.
Esindatud on ka poogenpillid – viiul ja hiiu kannel, puhkpillid, torupill ning paljude lemmik – parmupill.

Õpetajatena tegutsevad oma ala tunnustatud tegijad Krista ja Raivo Sildoja. Lisaks on andnud nõusoleku õpetajatöös
osalemiseks veel Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu ja Ott Kaasik.
Vastavalt võimalustele soovitakse meistriklasside vormis kutsuda külla häid rahvapillimängijaid kõikjalt Eestist.
 
Mooste rahvamuusikakooli valmimist on toetanud Põlvamaa Partnerluskogu Leader programm nii pillide ostul kui
sisustuse soetamisel.
 
Lisainfot õppimisvõimaluste ja tingimuste kohta leiab kooli kodulehelt:
http://moosterahvamuusikakool.blogspot.com/