Eesti Leader tegevusgruppide esindus kohtus 14. septembril Põltsamaal Kamari seltsimajas põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga, et arutada uue 2014-2020 EL toetuste programmperioodiga seonduvat.

Minister Helir-Valdor Seeder kinnitas, et käimasoleval toetusteperioodil on Leader projektide elluviimine suures osas hästi õnnestunud
ja olnud tulemuslik.

LEADER tegevusgrupid on nüüdseks jõudnud käivitamise ja positiivse arengu faasist perioodi, kus toetusrahad saavad vastavalt
kohapeal tehtud otsustele kasutatud ning tehakse tulemuste analüüse ja eeltööd uue programmperioodi rakendamiseks.
Määruse kohaselt saavad Leader tegevusgrupid olemasoleva eelarve vahendeid kasutada kuni 30. juunini 2015 aastal.
Põllumajandusministri poolt on algatatud ka uus Leader määruse eelnõu, mis peaks jõustuma veel sel aastal.

Kohtumisel tõdeti, et piirkondade tervikliku arengu tagamiseks on oluline laiendada Leaderi seniseid tegevusi ka teistesse EL fondide tegevusvaldkondadesse. See tähendab, et Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi võimalustele lisanduksid näiteks ka regionaalfondi, sotsiaalfondi jt vahendid, mille kasutamisel saavad kohalikud tegevusgrupid oma strateegiate põhjal otsuseid langetada.

Minister tõdes, et sel perioodil enam suuri ja põhimõttelisi muudatusi plaanis ei ole.

2013. aastal toimuvad Leader tegevusgruppides projektitoetuste taotlusvoorud vastavalt rakenduskavadega kinnitatavatele meetmetele ja olemasolevatele toetuseelarve vahenditele.

Eesti Leader tegevusgruppide kuue liikmelises esinduses osales ministriga kohtumisel Põlvamaa Partnerluskogu poolt tegevjuht Tiiu Rüütle, kes kuulub ka Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ettevalmistavasse juhtkomisjoni.