19. augustil taasavas MTÜ Vanaküla-Holvandi Külaselts põhjalikult renoveeritud külakeskuse hoone, mis on nüüd täies mahus kasutusele võetud.

Renoveerimise viimases etapis ehitati välja hoone varem sisuliselt kasutuna seisnud juurdeehituse osa, millest sai käsitöö- ja huviringide töötuba. Paranes hoone välisilme ja soojapidavus.

Külakeskuse hoone kaasajastamine ja uuteks vajadusteks kohandamine sai alguse juba 2009 a., kui Vanaküla-Holvandi Külaselts sai projektitoetuse MAK meetme 3.2 raames. Sellega uuendati raamatukogu (valla osalus) ja teise korruse ruumid MTÜ tegevuste tarbeks, vahetati välja elektrisüsteem, sanitaarseadmed ning paigaldati ventilatsioon. Koos hoonega on erinevate projektide (LEADER, KOP) abil välja ehitatud ka külakeskust ümbritsev väliala. Rajatud on välisvalgustus, laste mänguväljak, lehtla, välikäimla ning tehtud ümbruse haljastus.

„Külakeskuse hoone on nüüdsest renoveeritud täies mahus ja kogukonna käsutuses. Uuenenud külakeskus pakub piirkonna elanikele häid tingimusi vabaaja sisustamiseks ja klubilisteks tegevusteks“ tõdes Vanaküla-Holvandi külavanem ja MTÜ eestvedaja Leander Konks. Loodud materiaalne baas aitab nüüd keskenduda peaeesmärgile- pehmetele tegevustele ja külaelu edendamisele.

Põlvamaa Partnerluskogult saadi Leader programmi toetusena külakeskuse renoveerimise viimaseks etapiks toetust 18 515 eurot. Nüüd on kogu hoone soojustatud ja välja ehitatud ka kasutuna seisnud hooneosa. Kokku on MTÜ Vanaküla-Holvandi Külaselts perioodil 2009-2012 teinud Põlva vallalt rendile võetud külakeskuse ja selle ümbruse kaasajastamiseks investeeringuid ca. 133 500 euro eest, mille omaosaluse katmist on enamasti toetanud Põlva vald. Valla toetusele loodetakse ühe tulevikuinvesteeringuna veel osa vana eterniitkatuse väljavahetamisel.