Põlvamaa Partnerluskogu toetusmeetme „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“ kaudu said 2016 a. taotlusvoorus heakskiidu investeeringud Mooste rannaala külastajasõbralikumaks muutmiseks ning Savernas väljaarendatud valgustusega terviserajale välijõusaali rajamiseks.

„Hea meel on tõdeda, et mõlemad investeeringud on ellu viidud ja uutest piirkonna elukvaliteeti parandavatest võimalustest saavad osa paljud kasutajad,“ ütles partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Mullu kevadel esitas Mooste Vallavalitsus Põlvamaa Partnerluskogule projektitaotluse Leader programmist toetuse saamiseks Mooste järve rannaala korrastamisel. Saadud toetuse ja valla omaosalusega korrastati tänavu suveperioodiks järveäärne rannaala. Korrastustööde käigus paigaldati randa laste tarbeks kiiged, väike karussell ja liumägi, samuti paigaldati randa uued pingid, prügikastid, riietuskabiin ja välitualett.

 

Mooste järve rannas tehtud korrastustööde maksumuseks kujunes ca 10 700 eurot, millest 6647 eurot on Leader meetme toetus. Koos juba varem ehitatud uue paadisilla, veeskamiskoha ning võrkpalli välisväljakuga on rannaalast kujunenud meeldiv ajaveetmispaik nii kohalikele kui Mooste külastajatele.

Liikumis- ja terviseradade arendamise projektina sai MTÜ Saverna Kes Kus-i aktiivsete eestvedajate töö tulemusena valmis uus välitrenažööride park Saverna terviseraja äärde. Varasemalt on Leader programmi abil saanud toetust ka terviseradade valgustuse väljaehitamine. Välijõusaali rajamine läks maksma 14 526 eurot, millest 12 347 eurot moodustab Leader toetus.

 
Kokku on terviseraja ääres 13 uut välijõusaali seadet.

Projekti elluviimine toimus koostöös Valgjärve Vallavalitsuse ja välijõusaali seadmete tarnija Atletas Sporditehnikaga.