Septembri alguseks läbivad põhjaliku värskenduskuuri Postiteele 2008.- 2009. aastal paigaldatud puidust viidad ja väikevormid.

Kuigi vahepealsel perioodil on jooksvalt tehtud mitmeid parendustöid – 2013. aastal uuendati välialade kaardid, kevadeti on kohendatud lumelükkamisega viltu vajunud viitasid, talgute korras on värskendatud õunapuualleesid jms, vajasid puidust viidad ja väikevormid radikaalsemat uuenduskuuri. Sügavimmutatud, valatud vundamendil postid olid küll suhteliselt heas seisukorras, kuid kõik värvid olid tuhmunud, kirjad viitade labadel ja infotaradel muutunud loetamatuks, osad pingid katki jne.

Käesolevaks hetkeks on trassile tagasi toodud enamus parandatud ja uue värvikuue saanud pinke ja kiikesid, korrastatud Liiva ja Puskaru kuivkäimlad ja asendatud infotarade väikesed tahvlid. Taastatakse ka ettevõtjate, vaatamisväärsuste ja sildade viidad, külasildid ja nn ristipostid.

 
Postitee uuendatud väikevormide ja uute viitade näidised.

Kuna ilmnes vajadus, et ettevõtjate viidad peaksid olema paremini nähtavad ka pimedal ajal, siis töötati koostöös VKHK Tsentriga välja uudne tehnoloogia: ettevõtete viitade kirjad freesitakse ja täidetakse valge helkurkilega (sama materjali kasutatakse ka liiklusmärkide valmistamisel). Muude viitade kirjad trükitakse. Parema ilmastikukindluse tagamiseks töödeldakse labad vastava lakiga ning need peavad nägusad püsima vähemalt viis aastat.

Projekti raames eemaldatakse trassilt viidad, mis pole ajakohased, ning paigaldatakse viidad lisandunud teenusepakkujate tähistamiseks. Uute teenusepakkujatena lisatakse trassile näiteks Viia-Jaani labürinditalu, Ihamaru Meemaja, Pizza Olive, Alle-Saija teatritalu, Metsa talu ja Kirsi talu viidad.

Projekti juhtpartneriks on Kanepi vald, kuid korda tehakse kogu trassi, st ka teiste Postitee omavalitsusüksuste (Vastse-Kuuste, Kõlleste, Põlva, Laheda, Võru) territooriumitele jäävad objektid.
Projekti elluviimist toetab Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmi abil, peatöövõtja on OÜ Roheline Ruum.

Postitee piirkonna ainulaadset identiteeti esile toov ühtne viida- ja väikevormide süsteem valmis 2009. aastal EAS-i, kohalike omavalitsuste, Võru ja Põlva maavalitsuste ning Maanteeameti koostöös, juhtpartneriks oli Kõlleste vald. Samal aastal pälvis projekt ka presidendi tunnustuse Eesti Kauni Kodu konkursil. Nn viidaprojekti eeltööd tehti 2007. aastal, mil koostati Postitee ajaloolise teeruumi uuring, valmisid viitade ja väikevormide ehitusjoonised ja jalgrattatee rajamise ettepanek.

Postitee viitade ja väikevormide edasiseks hooldamiseks ja haldamiseks moodustatakse reservfond, mille koordineerimise on valmis enda kanda võtma MTÜ Postitee.

Lisainfo:
Reeli Kork
Tel: 521 9018
E-post: reeli.kork@gmail.com