Eelmisel aastal Põlvamaa Partnerluskogu poolse heakskiidu saanud 62 Leader programmist taotletud projektitaotlust läbisid edukalt ka PRIA-poolse menetluse ning 61 neist said rahastusotsusele lõpliku jah-sõna.

Vastavalt Leader programmi elluviimise põhimõttele – alt-üles lähenemine –  teeb esitatud projektitaotlusele esimese menetluse kohalik tegevusgrupp, kontrollides projekti planeeritavate tegevuste vastavust piirkonna strateegiale ja meetme eesmärkidele. Kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saamise korral esitab taotleja projektitaotluse kohalikule PRIA-büroole, kus toimub teistkordne menetlus ning tehakse lõplik taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsus.

„Kui kõik rahastusotsuse saanud projektid edukalt ellu viiakse, tuleb tänu mullu taotletud projektidele Leader-toetustena Põlvamaa Partnerluskogu piirkonda maapiirkondade elu edendamise heaks  veidi üle 9 miljoni krooni, „ rõõmustas partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. „Tänavusel  taotlusvoorul, mis lõppes märtsi alguses,  said meiepoolse heakskiidu 46 projekti kogusummas veidi üle 7,4 miljoni krooni.“

„Tõdesime, et Leader-meetme  võimalustest teatakse rohkem – nii palju projektitaotlusi kui tänavu, pole varem laekunud. Meid rõõmustab ka see, et suurenenud on ettevõtjatelt laekunud projektide arv,“ sõnas Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme.