Põlvamaa Partnerluskogu tänavune taotlusvoor kõigi viie meetme projektidele oli avatud 15. veebruarist kuni 5. märtsini.

Projektitaotlusi laekus kokku 88 kogusummas 14 965 126,54 krooni.

Meetmesse 1.1 „Kohalike ressursside säästev rakendamine“ laekus kokku 21 projekti, millest toetati 8 projekti kogusummas 1 770 508 krooni. 

Meetmesse 1.2 „Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine“ laekus kokku 12 projekti, millest toetati  9 projekti kogusummas 987 332 krooni.

Meetmesse 2.1 „Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine“ laekus kokku 25 projekti, millest toetati 13 projekti kogusummas 1 442 244 krooni.

Meetmesse 2.2 „Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine“ laekus kokku 22 projekti, millest toetati 6 projekti kogusummas 2 685 560 krooni.

Meetmesse 2.3 “Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine” laekus kokku 12 projekti, millest toetati 10 projekti kogusummas 570 220 krooni

Kokku heakskiidetud 46 projekti kogusummas 7 455 864 krooni.