Põlva-, Valga- ja Võrumaa Partnerluskogude eestvedamisel toimub sel suvel taas Kagu-Eesti külade suvekool.

Tänavuse suvekooli teemaks on külade minevik, olevik ja tulevik. Erinevates töötubades saavad kõik osalejad erinevate huvigruppide esindajatena arutleda selle üle, mida mineviku külast tulevikku kaasa võtta, millisena näeme külaelu praegu ja kas oskame kasutada olemasolevaid ressursse eluolu parandamiseks ning millisena näevad külade tulevikku praegused maalapsed ja -noored.

Suvekoolis toimuvad loengud ja arutelud, edukalt rakendatud Leader projekte tutvustavad projektide eestvedajad ise. Tegevust jätkub ka väikestele lastele, kes saavad samuti olulistel teemadel kaasa rääkida või väljendada oma arvamust meisterdamise kaudu. Suvekooli eesmärk on toetada heade ideede levikut, uute teadmiste omandamist ning kogemuste vahetamist Kagu-Eesti külade arengu nimel.

Suvekool toimub 18.- 19. juunil Võrumaal Uhtjärve Ürgoru nõiariigis. Suvekoolis osalevad Kagu-Eesti partnerluskogude tegevuspiirkonna aktiivsed elanikud koos peredega, kes soovivad kaasa rääkida külaelu arendamise teemadel ning omandada uusi teadmisi.

Loe suvekoolist lähemalt siit.

Registreerimine suvekooli algab 10. mail.

Kagu-Eesti külade suvekool on kolme Kagu-Eesti Leader tegevusgrupi poolt algatatud ettevõtmine, mis toimub teist korda. Esimene külade suvekool leidis aset 2007. aastal Põlvamaal Hurmi külas, kus ürituse peateemaks oli põlvkondade vaheline sidusus.