Aprilli lõpuga jõudis finaali koolitusprogramm, milles Põlvamaa külade ja mittetulundusühenduste eestvedajad said õppida arendustegevuste planeerimist ja täiendada end juhtimisküsimustes.

Virgad õpilased said osa ka õppereisist Tartumaale, kus väisati mitmeid külaseltse ja Sibulatee võrgustiku ettevõtjaid. Vaadati MTÜ Jaago Sõbrad käsitöökoda, Rõka külaseltsi, Sava küla seltsimaja ja marja-turismitalu ning Peipsimaa külastuskeskust.

Kuulati Sirgu külavanema Palbo Verniku kokkuvõtet küla koostegemiste kohta. Sellel külal on pikaajaline ja aktiivne seltsielu. Külamaja aga ehitada ei plaanita, sest üksteise juures koosviibimisi korraldades on ühtsustunne suurem ja kulud väiksemad, tõdes külavanem.

Tutvuti ka Peipsi piirkonna kolme tõmbenumbriga: need on peipsiääre sibulakasvatus, vanausuliste elu-olu ja Alatskivi loss. Õppereisil osalejad pidasid oluliseks sellist „reisi kaudu õppimist“, sest niiviisi näeb teiste külade ja seltside tegemisi lähedalt, saab vahetada kogemusi, leida uusi ideid ja arutleda ühiste probleemide teemal.

Selle, Põlvamaale nii lähedalasuva, kuid omalaadse piirkonna külastamine andis osalistele teadmist, et äärealadel ja vaesematel aegadel saab ühistegevuse kaudu leida nutikaid lahendusi külaelu parandamiseks. Olgu see siis võrgustike loomine, ressursse säästvad ühisinvesteeringud või piirkonna eripära „müügiartikliks“ pööramine.

Koolitus ja õppereis toimus SA Põlvamaa Arenduskeskuse projekti „Külade jätkusuutliku arengu planeerimine“ käigus, mida rahastas Põlvamaa Partneluskogu Leader-programmist.

Annely Zeigo
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Mittetulundusühenuduste konsultant