Maikuus on võimalus osaleda Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimuval 3-päevasel koolitusel “Projektide koostamine ja projektitöö.”

Kursused toimuvad 17, 24 ja 31 mai.
Koolitaja on Ivika Nõgel – MTÜ Partnerlus.
Maksumus 150 eurot.
Registreerumine kuni 14. maini. Kontakt Terje Kruusalu, tel: 56905389; 7850817 terje.kruusalu@vkhk.ee
Grupi suuruseks on 15 inimest.
 
Koolituse sisu ja ajakava

17.mai 2012.a.
9.00-10.30      Projekti huvigruppide analüüs ning koostöö huvigruppidega
10.30-10.45    Kohvipaus
10.45-12.15    Probleemianalüüs
12.15-13.00    Lõunavaheaeg
13.00-14.30    Eesmärkide valik ja tulemuste määratlemine. Praktiline töö
14.30-14.45    Kohvipaus
14.45-16.15    Tulemusnäitajate täpsustamine. Riskianalüüs 
 
24.mai
9.00-10.30      Ajakava planeerimine
10.30-10.45    Kohvipaus
10.45-12.15    Eelarve planeerimine. Praktiline töö
12.15-13.00    Lõunavaheaeg
13.00-14.30    Projektile rahastuse taotlemine
14.30-14.45    Kohvipaus
14.45-16.15    Projekti hindamine. Rollimäng.
 
31.mai
9.00-10.30      Projekti elluviimine. Meeskonnatöö projektis.
10.30-10.45    Kohvipaus
10.45-12.15    Projekti administreerimine ja aruandlus
12.15-13.00    Lõunavaheaeg
13.00-14.30    Projekti seire ja hindamine
14.30-14.45    Kohvipaus
14.45-16.15    Kättesaadavad rahastamisallikad
Tagasiside ja tunnistuste kätteandmine. Koolituse lõpetamine.