Euroopa Liidus ellu kutsutud maaelu edendamise algatus Leader tähistas Euroopa päeva konverentsiga, kus võeti kokku senine tegevus Eestis ja vaadati tulevikku.

Konverentsil tõdeti koos põllumajandusministeeriumi ja siseministeeriumi esindajatega, et Euroopa Liidus ellu kutsutud maaelu edendamise algatus Leader on valmis oma senist tegevust laiendama nii valdkondade kui piirkondade osas.

Tallinna lauluväljakul toimunud konverentsil „Euroopa päev Leaderiga” tunnustas Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloş oma tervituses Eestit kui liikmesriiki, kus Leader-lähenemine on hästi käivitunud ja saavutatud on häid tulemusi.

Mitmes sõnavõtus tõdeti, et piirkondade tervikliku arengu tagamiseks on aga oluline laiendada Leaderi seniseid tegevusi ka teistesse EL fondide tegevusvaldkondadesse. See tähendab, et Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi võimalustele lisanduksid näiteks ka regionaalfondi, sotsiaalfondi jt vahendid, mille kasutamisel saavad kohalikud tegevusgrupid oma strateegiate põhjal otsuseid langetada.

Leader kohalikud tegevusgrupid esitasid oma seisukoha aastateks 2014-2020, kus rõhutasid rahaliste vahendite suurendamise vajadust ning samuti pälvis olulist tähelepanu Leader-lähenemise laiendamise vajadus linnadesse (näiteks üle 4000 elanikuga maakonnakeskused).

9. mail Tallinna lauluväljaku klaassaalis toimunud konverentsil ”Euroopa päev Leaderiga” oli võimalik tutvuda läbilõikega Eestis toetust saanud Leader projektidest ja kuulata teemaga seotud ettekandeid.

Konverentsi ettekannetega saab tutvuda Maamajanduse Infokeskuse kodulehel 
Pilte üritusest saab vaadata siit

Põlvamaa Partnerluskogu poolt olid projektinäidetena esindatud:

MTÜ RIDALI LENNUKLUBI – Ridali Lennuklubi hoone ehitamine – Projekti eesmärk on purilennu kui spordiala ja vabaajaveetmise võimaluse tutvustamiseks-populariseerimiseks, õppetegevuseks ja olmetingimuste parandamiseks vajaliku klubihoone ehitamine

OÜ MERITEX – Kopli taluköögi ja õppeklassi sisustamine

MTÜ KANEPI KOMMUNIKATSIOONIKESKUS – Dokumentaalfilm Kanepi kihelkonna ajaloost – kolmest osast koosneva Kanepi kihelkonna ajalugu käsitleva dokumentaalfilmi kolmas osa, mille digimaterjali saab kohaturunduses kasutada

MTÜ ROSMA HARIDUSSELTS – Roheline maakond – roheline toitlustus. Projekti raames investeeriti Rosma kooli köögitehnika parandamisse, et jätkata Põlvamaa kui rohelise maakonna tutvustamist ning tervisliku koolitoidu pakkumist

MTÜ POSTITEE – Teemapäeva “Postipoiste tuur” ettevalmistamine ja läbiviimine. Projekti eesmärgiks on Postitee piirkonna puhkemajanduse ja turismiteenuste väljaarendamise kaasaaitamine, Postiteele ainuomase ja atraktiivse teemaürituse ettevalmistamine ja läbiviimine ning Postitee turismiettevõtluse koostöövõrgustiku väljaarendamine. Postiteega seotud ajalooliste isikute alase uuringu teostamine ja publitseerimine. Postitee kui atraktiivse turismipiirkonna tuntuse tõstmine Eestis ja välismaal

FIE LY KAASIK – Põhjala talu kööki seadmete ja väiketöövahendite ostmine

OÜ GUIDO MÖÖBEL – Tehnoloogia uuendamine mööbli valmistamisega tegelevas tislerikojas

OÜ L&I AKTIVA – Neitsijärve loovusaida II etapi ehitamine – Projekti käigus renoveeritakse õppekeskuseks ait, millest saab multifunktsionaalne õppetuba ja rajatakse õuesõppe võimaldamiseks 35 inimest mahutav püstkoda