16. juunil toimus Eesti Leader Liidu üldkoosolek. Vastvalitud juhatuses jätkab tööd ka Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. Tiiu on kuulunud kõigisse juhatuse koosseisudesse alatates liidu moodustamisest. Naljatlevalt nimetab ta end Eesti Leader Liidu vanaemaks, sest oli ka Eesti Leader tegevusgruppide katusorganisatsiooni loomise üks eestvedajatest.

Üldkoosolek 16. juunil 2020

Eesti Leader Liidu liikmed kogunesid selle aasta teiseks üldkoosolekuks sel teisipäeval Pärnumaale, Jaanihanso Siidrivabriku avarasse koosolekuruumi. Pärast pikki veebikoosolekute nädalaid tulid seekord rekordiliselt 19 tegevusgrupi esindajad kasutama võimalust taas silmast-silma suhelda.

Esmalt võeti kokku eelmine majandusaasta ning kuulati ära revisjonikomisjoni hinnang. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande ühehäälselt. Tegevjuht küsis seejärel juhatuselt hinnangut kogu nende kolmeaastasele perioodile: mis sai tehtud, mis läks hästi, mis jäi tegemata?

Valdek Haugas võttis juhatus liikmete seisukohad kokku ja tõi esile peamised saavutused: ELL on kasvanud arvestatavaks katusorganisatsiooniks, on maaelu teemadel riigiametnikega ühise laua taga. On toodud esiplaanile multifondide teema, kus on ka olulisi arenguid, sotsiaal- ja keskkonnaministeeriumi vahendid on suure tõenäosusega CLLD metoodikaga liitumas. Mis jäi tegemata, on laienemine. Liikmeskond küll suurenes kahe tegevusgrupi võrra, kuid siin on veel arenguruumi. Miinuseks on ka kommunikatsioonitöörühma tagasihoidlik töö, mis jääb nüüd juba uuele juhatusele.

Järgnesid uue juhatuse valimised kolmeaastaseks perioodiks. Kandidaate oli üles seatud 8, kellele kohapeal lisandus veel 2. Hääletamise tulemusel sai Eesti Leader Liit uue juhatuse, kuhu kuuluvad Valdek Haugas, Kristiina Tammets, Tiiu Rüütle, Koit Kelder, Endla Mitt, Silva Anspal ja Rafael Milerman.

Koosoleku teise poole täitsid arutelud ja seisukohtade koondamine rahastusperioodi lõpu ja uue perioodi küsimustes, samuti ettepanek tegevusgruppide koostööprojektina Arukate külade arenguprogrammi käivitamiseks, EASi turismisihtkohtade korraldamise teemal ning tegevusgruppide ruumiliste ümberkorralduste probleemkohtade üle.

Allikas: https://www.facebook.com/notes/eesti-leader-liit/%C3%BCldkoosolek-16-juunil-2020/1405260513016635/

Autor: Triin Kallas