Neljapäeval, 12. juunil, toimus Tiku talus Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek. Kinnitati 2019.a. majandusaasta aruanne, tutvuti revisjonikomisjoni hinnanguga PPK 2019.a. tegevusele, kinnitati liikmemaksu määra muutmise eelnõu ja tehti 2020. aasta taotlusvooru kokkuvõte.

Kui Põlvamaa Partnerluskogu 2006. aastal alustas, oli meie liikmete hulgas 8 omavalitsust, 11 ettevõtet ja 11 MTÜ-d, kokku 30 liiget. Täna, 14 aastat hiljem, on Partnerluskogu kasvanud 16. liikme võrra. Kuigi haldusreformi järel jäi liikmete hulka omavalitsustest alles vaid 3, on ettevõtjate arv kasvanud tänaseks 20le ja MTÜ-de 23le.

Tänavune taotlusvoor oli kõige väiksema rahalise varuga, eelarvega 281 733 eurot. Ületaotlus on suur, seda eriti ettevõtlusmeetmes, kõigist laekunud 66st projektist sai rahastuse 21 projekti. Juhatuse poolt kinnitatud projektitaotluste paremusjärjestusega on võimalik tutvuda Partnerluskogu kodulehel rubriigi “Toetatud projektid” all.

Pool vahenditest läks ettevõtlusmeetmele, 25% heakorrastusele ning 25% kogukondade meetmele. “Taotlemise aktiivsus kogukonnameetmes võiks olla suurem, taotlusi on aasta-aastalt vähem ning kogukonnad on passiivsemad,” nentis Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Laiemapildilist statistikat vaadates laekus sel programmperioodil kokku 467 taotlust, millest rahastuse sai 216 taotletud projektidest, ehk vähem kui pooled. Uue programmperioodi toimumise kohta hetkel veel konkreetne informatsioon puudub.

Juhatuse esimees Andrus Seeme tõstatas päevakorra teemaks ka liikmeskonna kaasamise Partnerluskogu tegemistesse. “LEADER toetust saavad meilt taotleda kõik, aga kuidas olla liikmeskonna jaoks toetav,” tõstatas Seeme küsimuse. Ideedeks pakuti välja koolitusi ja väljasõite nii PPK piirkonnasiseselt kui väljaspool, et vaadata, kuhu on LEADER toetust investeeritud ning kuidas neil organisatsioonidel nüüd läheb.

Partnerluskogu üldkoosolek 12. juunil Tiku talus. Foto: Anett Hallap