Neljapäeval, 10. detsembril toimus Moostes Põlva Maavalitsuse ja Põlvamaa Arenduskeskuse koostöös korraldatud maakonna arendusnõunike infopäev, kus tutvustati maakonna tööhõivekava ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava, Eesti-Läti koostööprogrammi jt programme.

Päeva esimeses pooles andis Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Hegri Narusk ülevaate Põlvamaa tööhõivekavast, mis hõlmab maakonna ettevõtluskeskkonna arendamise pehmeid tegevusi. Maakonna ettevõtluskeskkonna investeeringute plaanidest rääkis Põlva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Rutt Riitsaar, tutvustades Põlvamaa piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava.

Maakonna projektiideed kinnitati oktoobri lõpus ja esimene taotlusvoor nimekirja projektidele on avatud veebruari lõpuni. Näiteks on taotlusvooru võimalik projekt esitada Postitee piirkonna kergtee rajamiseks, Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamiseks ning mitmeteks tootearendusprojektideks. Programmi üldeesmärk on ettevõtluskeskkonna parandamine. Mõlema tegevuskava projektiideed tuginevad maakonna arengukavas välja toodud probleemidele ja tugevustele.


Foto: Põlva Maavalitsus

Eesti-Läti programmist rääkis Helena Järviste programmi sekretariaadist ning see keskendub eelkõige koostööle lätlastega, mille eesmärgiks on ühiselt lahendada piiriüleseid probleeme. 4. detsembril kinnitas Euroopa Komisjon Eesti-Läti programmi ja eeldatavasti avatakse see taotlejatele jaanuari keskel.

Muudatustest maaelu arengukava kohaliku algatuse meetmes “LEADER” andis ülevaate Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. Ka Põlvamaa Partnerluskogu on peagi oma uut vooru avamas. Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmise toetust tutvustas Skype’i teel Karro Külanurm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.

“Infopäev maakonna arendusnõunikele oli vajalik, kuna uue EL programmperioodi toetusprogrammid hakkavad avanema ja just arendusnõunikud on spetsialistid, kellel on vastav kompetents olemas, et toetussummasid piirkonda juurde tuua. Peame olema valmis, et taotlusvoore edukalt ära kasutada ja seepärast on vajalik pidevalt muutuva infoga kursis olla. Taolisi infopäevi on kindlasti vajalik ka tulevikus korraldada,” sõnas maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Rutt Riitsaar kokkuvõtlikult.

Infopäeva elluviimist rahastati maakondlikust arendustegevuse programmist rahandusministeeriumi vahenditest.

Lisainfo:
Rutt Riitsaar
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Põlva Maavalitsus
Tel: 799 8928
E-mail: rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee