16. veebruar kell 10-12 korraldab MTÜ Partnerlus Põlva maavalitsuse saalis „Maale elama“ algatuse infopäeva.

 
Kutsume Sind kuulama, teada saama ja kaasa mõtlema:
· Mis on „Maale elama“ algatus ja kuidas saab see aidata Sinu kogukonda?
· Kuidas muuta oma kogukond ühisturunduse abil nähtavamaks ja anda laiemale sihtgrupile teada, et uued elanikud on piirkonnas teretulnud?
· Kuidas kasutada uut Maale elama infoportaali www.maale-elama.ee oma kodukandi hüvanguks?
· Mida pakuvad kogukondadele kevadised Maale elama messid Tartus ja Tallinnas?

Infopäevad on mõeldud:
·   Maakogukondade (külaseltsid, MTÜ-d) esindajatele
·   Kohalike omavalitsuste juhtidele ja ametnikele
·   Piirkonna arengust ning väärt tööjõust huvitatud maaettevõtjatele
·   Kõigile oma kodukanti panustavatele aktiivsetele inimestele

 
INFOPÄEVALE registreeruda saab SIIN.  

Lisainfo:                                                                       
Marju Toova
Maale elama koordinaator
+372 517 7870
marju.toova@maale-elama.ee)
www.maale-elama.ee

 
“Maale elama” on kodanikualgatuslik projekt, mille eesmärk on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi. Tõsta maakogukondade avatust uute elanike suhtes ja julgustada kogukondi ja omavalitsusi võtma aktiivset rolli oma inimressursi kujundamisel.